MarinaGabricDragovic new


Odgovara:
Marina Gabrić Dragović, dr. vet. med.,
Pet centar, Heinzelova 60, Zagreb 

P: Treba li za leopard gekona podni grijač (u obliku kamena) ili je dovoljna posebna žarulja?
Lijepi pozdrav, Marcel

O: Terarij za leopard gekone svakako treba biti grijan i preporuča se da u terariju bude dio koji je topliji od ostalih dijelova, u kojem je optimalna temperatura 30-33°C i dio koji je hladniji, s temperaturom 27-28°C. Na taj način će gekon birati mjesto koje mu najviše odgovara. Noćna temperatura može biti oko 20°C.

Temperaturu obavezno kontrolirajte termometrom kojeg ćete također smjestiti u terarij.

Poželjno je u terarij za gekone staviti podne žičane grijače radije nego žarulje jer one u pravilu nedovoljno dobro zagrijavaju podlogu na kojoj gekon boravi. Osim toga, žičani grijači su pogodniji od grijača u obliku kamena zbog njihove prostorne limitiranosti (žičani grijač grije veće područje za razliku od kamena).

U terariju se mora uvijek nalaziti manja posuda sa svježom vodom koja je važna za održavanje optimalne vlažnosti 45-50%.

Općenite informacije o leopard gekonima i o uvjetima držanja istih možete pročitati u prijašnjim odgovorima mojih kolegica, naslovljenima Leopard gekon i morfi Super Hypo Tangerine Carrot Tail i Tangerine Tornado te Minimalna veličina terarija za Leopard gekona.