Cijene u web shopu mogu se razlikovati od cijena u trgovinama.
Pretražujte...
PRETRAŽI PROIZVODE
Kategorije

Dostava je besplatna za narudžbe iznad 50 €

Pravila zaštite osobnih podataka na internetskim stranicama PET NETWORK INTERNATIONAL d.o.o.

  • Želimo naglasiti da posjetom našim web stranicama svi Vaši osobni podaci ostaju povjerljivi, osim ako ih svojom voljom ne želite otkriti.
  • Prikupljamo samo one osobne podatke koje nam dobrovoljno dostavite i samo za svrhe navedene u ovim pravilima zaštite osobnih podataka. Ne zahtijevamo od Vas da nam pošaljete te podatke kako bismo vam omogućili pristup na naše stranice i ne tražimo da otkrijete više podataka no što je doista potrebno za sudjelovanje u nekoj aktivnosti na našim stranicama.
  • Prilikom prikupljanja osobnih podataka obvezujemo se poštovati odredbe pozitivnih propisa vezanih na zaštitu osobnih podataka.
  • Molimo Vas pročitajte sve informacije u nastavku i ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi s našim pravilima zaštite osobnih podataka ili želite s nama podijeliti svoja iskustva na ovoj web stranici, javite nam na e- mail zastita.podataka@pet-centar.hr
  • Ako ste maloljetni, ne šaljite nam svoje osobne podatke!

 

1. Općenito

Kada koristite web stranicu www.pet-centar.hr („web stranica“)  koja također uključuje i on-line trgovinu, Pet Network International d.o.o. ("Pet Network International" ili „Voditelj obrade“) kao voditelj obrade podataka obrađuje Vaše osobne podatke u skladu s relevantnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Ova Pravila zaštite osobnih podataka ("Pravila") opisuju koje se vrste podataka obrađuju i u koje svrhe te Vaša prava vezana uz takvu obradu. Molimo Vas pažljivo pročitajte ova Pravila prije nastavka korištenja web stranice. Ako se ne slažete s njihovim odredbama, molimo Vas da ne koristite web stranicu.

2. Osobni podaci koje obrađujemo

"Osobni podaci" označavaju sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”).

Osobne podatke prikupljamo sukladno važećim propisima i to kako bismo vam npr. mogli poslati izmjene i novosti elektronskom poštom, uključiti vas u sudjelovanje u nagradnim igrama te obavijestiti pobjednika, odaslati publikacije, brošure i drugi promidžbeni materijal ili odgovoriti na vaša pitanja, primjedbe i komentare.

Vaše osobne podatke obrađujemo samo na temelju vaše privole, zakona ili radi ostvarenja legitimnog interesa Voditelja obrade, kao na primjer kada obrađujemo vaše podatke za potrebe izravnog marketinga radi oglašavanja naših proizvoda ili usluga („komercijalna komunikacija“), putem elektroničke ili drugih oblika komunikacije. U određenim slučajevima će prikupljanje vaših osobnih podataka biti nužno radi izvršenja ugovora između vas i Pet Network Internationala, na primjer prilikom kupovine proizvoda u našoj web trgovini, kako bismo vam mogli dostaviti proizvod na zatraženu adresu dostave i sl.

Obrađujemo sljedeće kategorije osobnih podataka:

1. Kontakt i identifikacijski podaci potrebni za otvaranje korisničkog računa na web stranici i/ili za članstvo u programima lojalnosti Pet centra, poput „Pet centar kluba“;

2. Kontakt i identifikacijski podaci potrebni za naručivanje proizvoda u online trgovini odnosno njihovu isporuku/dostavu na zatraženu adresu;

3. Podaci o kupnji putem online trgovine, npr. kupljeni proizvodi, iznos računa, odabrani način plaćanja, učestalost kupnje;

4. Podaci iz korespondencije korisnika s Voditeljem obrade (uključujući njihov sadržaj);

5. Podaci o interakciji korisnika s web stranicom koji se prikupljaju korištenjem kolačića (eng. Cookies). Detalje o tehnologiji kolačića i njihovoj upotrebi na ovim web stranicama potražite u poglavlju 8 ovih Pravila (Pravila o kolačićima).

Putem ove web stranice možemo Vam ponuditi mogućnost komuniciranja i poveznica sa sadržajem društvenih mreža (npr. Facebook). Ako odlučite upotrebljavati svoj profil s društvenih mreža, imajte na umu da društvena mreža, ovisno o postavkama Vašeg profila na društvenoj mreži, može s nama podijeliti neke informacije o Vašem profilu.

Ne prikupljamo i ne koristimo osobne podatke maloljetnih osoba (u okviru razumnih granica ukoliko nam je moguće spoznati dob korisnika), osim uz izričitu suglasnost roditelja ili staratelja. Ukoliko ste maloljetni, molimo Vas da nam ne šaljete svoje osobne podatke (ime, prezime, adresa, telefonski broj, e-mail ili druge podatke koji bi Vas mogli pomoći identificirati), jer ćemo obradu takve komunikacije morati odbiti. Ukoliko bi usprkos tome uslijedila uspostava kontakta na zahtjev maloljetne osobe, u slučaju prenošenja osobnih podataka od strane maloljetne osobe, Pet Network International izričito odbija zaprimanje bilo kakvih zahtjeva materijalne ili nematerijalne prirode koji proizlaze iz obrade takve namjere kontakta.

Osobni podaci koje PNI obrađuje pohranjuju se u Hrvatskoj i/ili drugoj državi članici Europskog gospodarskog prostora („EGP“). U određenim slučajevima PNI prenosi osobne podatke pružateljima usluga ili drugim osobama koji navedene osobne podatke obrađuju u trećim zemljama. Na primjer, PNI prenosi određene osobne podatke (npr. broj telefona ili druge kontakt podatke) pružateljima usluga marketinških komunikacija koji te podatke obrađuju u trećim zemljama izvan EGP-a, kao što je Švicarska. U tom slučaju, prijenos podataka u treću zemlju dopušten je na temelju odluke o primjerenosti Europske komisije kojom se utvrđuje kako relevantna treća zemlja osigurava odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka, u skladu s člankom 45. Opće uredbe. Odluke o primjerenosti Europske komisije dostupne su na sljedećoj poveznici: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_hr. U svim drugim slučajevima prijenosa podataka u treće zemlje za koje Europska komisija nije donijela odluku o primjerenosti, PNI prenosi podatke samo na temelju odgovarajućih zaštitnih mjera u skladu s člankom 46. Opće uredbe, uključujući standardnih klauzula o zaštiti podataka koje donosi Europska komisija, odnosno u skladu s pravilima o odstupanju za posebne situacije u skladu s člankom 49. Opće uredbe. Kopiji standardnih klauzula o zaštiti podataka moguće je pristupiti putem sljedeće poveznice:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=EN.

3. Svrha obrade osobnih podataka

Pet Network International obrađuje osobne podatke za sljedeće svrhe:

3.1. Otvaranje korisničkih profila na web stranici i/ili članskih profila u programima lojalnosti Pet centra;

3.2. Obrada narudžbi putem online trgovine i isporuka/dostava naručenih proizvoda na adresu koju je korisnik naznačio;

3.3. Pružanje različitih pogodnosti članovima programa lojalnosti Pet centra (npr. Pet centar Klub);

3.4. Prijenos komercijalnih komunikacija putem elektroničke pošte, mobilne telefonije ili tradicionalnom poštom odnosno kurirskom dostavom (u limitima Vaše suglasnosti);

3.5. Sudjelovanje u anketama, upitnicima i nagradnim natječajima organiziranim od strane Pet Network Internationala. Detalje o ovoj vrsti obrade potražite u odjeljku 7 ovih Pravila (ankete, upitnici i promocije);

3.6. Pružanje odgovora na pitanja koja nam postavite ili na Vaše savjete, komentare, prigovore i sl.;

3.7. Izrada različitih izvještaja / statistika o načinu korištenja web stranice i usluga koje nudi, uključujući o tome kako su izvršeni ugovori s Pet Network Internationalom;

3.8. Rješavanje svih sporova ili pritužbi koji se odnose na ili proizlaze iz aktivnosti Pet Network Internationala.

Pet Network International obrađuje osobne podatke u gore navedene svrhe na jednoj od sljedećih pravnih osnova u skladu s odredbama Opće uredbe:

  • za izvršenje ugovora čiji je ispitanik stranka ili za poduzimanje koraka na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora – čl. 6, para. 1.(b) Opće uredbe;
  • u svrhu legitimnih interesa voditelja obrade - čl. 6, para. 1(f) Opće uredbe;
  • privole ispitanika - čl. 6, para. 1(a) Opće uredbe

4. Komuniciranje podataka prema trećima

Ne prodajemo, ne prenosimo, ne otkrivamo podatke koje prikupljamo na našim web stranicama nikome izvan Pet Network Internationala bez Vaše privole, osim (1) u slučajevima propisanim zakonom i kada je to potrebno radi izvršavanja naših zakonskih obveza, (2) u slučajevima kada je to potrebno radi zaštite Vašeg života ili tjelesnog integriteta, a Vi niste u mogućnosti dati svoj pristanak za obradu Vaših osobnih podataka, (3) u slučajevima kada je to nužno radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu, (4) u slučajevima kada ste Vi sami objavili te podatke te (5) u slučajevima kada je to potrebno radi zaštite naših legitimnih interesa. Vaše osobne podatke ćemo čuvati samo tijekom vremena koje je nužno radi ostvarenja ranije navedenih svrha obrade. Na primjer, podatke koje obrađujemo na temelju Vaše privole čuvat ćemo najkasnije do Vašeg povlačenja privole. Podatke čija obrada je nužna radi izvršavanja ugovora (npr. prilikom kupnje naših proizvoda) ili radi poduzimanja radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora obrađujemo najdulje do isteka roka od 5 godina nakon ispunjenja ili prestanka ugovora, odnosno poduzimanja relevantne radnje. Osobne podatke koje smo dužni čuvati radi poštivanja naših pravnih obveza obrađivat ćemo do isteka rokova čuvanja podataka određenih mjerodavnim propisima.

Pet Network International može neke ili sve Vaše osobne podatke otkriti sljedećim primateljima, na način kako je dalje navedeno:

1. Osobama ovlaštenim za obradu osobnih podataka u ime i za račun Pet Network Internationala, odnosno suradnicima ili dobavljačima neophodnim za pružanje i održavanje usluga koje se pružaju putem ovih web stranica (npr. pružatelji usluga izrade i održavanja web stranica, pružatelji usluge dostave naručenih proizvoda ili promotivnih materijala, dobavljači u pripremi marketinških kampanja i sl., suradnici ili pružatelji usluga koji najbolje mogu odgovoriti na Vaša pitanja i sl.).

2. Pravnom sljedniku ili sljednicima, u slučaju statusnih promjena uslijed podjele, pripajanja, restrukturiranja ili drugog prijenosa kontrole u društvu.

3. Drugim primateljima kojima je Pet Network International ovlašten ili obavezan otkriti osobne podatke pojedinaca na temelju važećih propisa.

5. Sigurnost plaćanja kreditnim karticama

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta. CorvusPay sustav osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih i osobnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici.

CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka. Brojevi kreditnih kartica ne pohranjuju se i nisu dostupni Pet Network Internationalu.

Pet Network International d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za zlouporabe za koje se ne može utvrditi da su nastale kao posljedica tehničko-sigurnosnog propusta sustava web trgovine ili propusta djelatnika Pet Network Internationala d.o.o.

6. Poruke e-pošte

Kada nam pošaljete  elektronsku poštu (putem e-mail poruke s pitanjem, komentarom, prigovorom, savjetom ili sl., ili putem obrasca za kontakt na web stranici) s osobnim podacima po kojima Vas je moguće identificirati, upotrijebit ćemo te podatke u svrhu ispunjenja Vašeg zahtjeva. Možda ćemo Vaš e-mail kao i poruku/zahtjev koji ste nam uputili poslati drugim suradnicima ili dobavljačima koji će moći najbolje odgovoriti na Vaše pitanje.

Svi djelatnici i poslovni partneri Pet Network Internationala odgovorni su za poštivanje Pravila zaštite osobnih podataka.

7. Ankete, upitnici i natječaji

Povremeno na našim stranicama provodimo ankete i upitnike. Tako prikupljeni podaci koriste se isključivo za potrebe Pet Network Internationala. Ako na našim stranicama ili s nama povezanim društvenim mrežama objavimo rezultate anketa, oni će biti isključivo zbirni i neće sadržavati nikakve osobne podatke.

Naše stranice često sadrže obavijesti o različitim nagradnim igrama koje organiziramo ili obavijesti o otvorenim radnim mjestima u Pet Network Internationalu („natječaji“). Za one natječaje kojima omogućujemo elektronski pristup, osim ako izrijekom nije drugačije navedeno u pravilima natječaja, Vaše osobne podatke koristit ćemo samo u svrhu realiziranja natječaja (npr. za stupanje u vezu s pobjednikom nagradne igre i ispunjenja naših zakonskih obveza vezanih uz organizaciju natječaja, ili radi postupka selekcije u natječaju za radno mjesto). Ne dijelimo te informacije ni s kim izvan Pet Network Internationala osim s pružateljima usluga koji nam pomažu u organiziranju natječaja i koji imaju zakonsku obvezu čuvanja tajnosti svih dostupnih podataka ili s javnim tijelima u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza. Također možemo objaviti određene osobne podatke (npr. ime, prezime i vrijednost nagrade) kako bismo ispunili zakonske obveze ili kako bismo osigurali transparentnost naših natjecanja..

Pet Network International d.o.o. ne može preuzeti odgovornost za eventualne štete nastale uporabom informacija s ovih stranica u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene.

8. Prava ispitanika

Davanje privole za obradu osobnih podataka nije obvezno, ali odbijanje davanja privole na obradu podataka kako je iznad navedeno, može korisniku onemogućiti korištenje svih ili nekih sadržaja koje nudi web stranica, ili onemogućiti dobivanje informacija o proizvodima/uslugama u ponudi Pet centra (Pet Network Internationala).

Slanjem osobnih podataka Pet Network Internationalu ispitanik se ne odriče prava zajamčenih pozitivnim propisima Republike Hrvatske kojima se štite osobni podaci, a osobito prava zatražiti ispravak ili brisanje vlastitih osobnih podataka iz zbirke ako su isti nepotpuni, netočni ili neažurni ili njihova obrada nije u skladu s odredbama pozitivnih propisa Republike Hrvatske.

Kao ispitanik imate niz prava, uključujući:

a) Pravo na pristup: korisnici čiji se podaci obrađuju imaju pravo o tome dobiti potvrdu kao i pristup osobnim podacima koji se  na njih odnose i informacijama o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima podataka, razdoblju za koje će podaci biti pohranjeni te drugim pravima.  

b) Pravo na ispravak podataka: korisnici imaju pravo zatražiti izmjenu netočnih osobnih podataka ili nadopunu nepotpunih podataka.

Registrirani korisnici u svakom trenutku imaju pristup svojim podacima i mogu ih urediti/izmjeniti izravno putem korisničkog računa.

c) Pravo na brisanje: u određenim okolnostima, korisnici imaju pravo na brisanje osobnih podatka koji se na njih odnose.

d) Pravo na povlačenje privole: Korisnici u svakom trenutku imaju pravo povući ranije danu privolu za obradu osobnih podataka.

Ukoliko želite samo promijeniti postavke privole za komercijalnu komunikaciju, isto možete u svakom trenutku samostalno urediti unutar svojeg korisničkog profila.

e) Također, u određenim okolnostima, korisnici imaju pravo na ulaganje prigovora na obradu, na ograničenje obrade te na prenosivost osobnih podataka.

Za sva pitanja zaštite osobnih podataka, kao i radi ostvarenja gore navedenih prava, molimo Vas obratite se na kontakt adresu navedenu u članku 10. ovih Pravila

f) Pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu: ukoliko smatrate da su Vaša prava povrijeđena, imate pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Ovisno o zahtjevu korisnika/ispitanika, Pet Network International se obvezuje:

        1. Potvrditi korisniku da li obrađuje ili ne obrađuje osobne podatke koji se odnose na tog korisnika/ispitanika

        2. Ispraviti ili izbrisati, bez naknade i bez odgađanja, osobne podatke koji se odnose na korisnika/ispitanika

        3. Ograničiti ili prestati s obradom osobnih podataka korisnika/ispitanika

10. Kontakt

Za sva pitanja vezana uz zaštitu Vaših osobnih podataka, kao i radi ostvarenja ranije navedenih prava i zahtjeva, možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka Pet Network International d.o.o. slanjem email poruke na: zastita.podataka@pet-centar.hr ili poštom na adresu našeg sjedišta: Pet Network International d.o.o. Heinzelova 60, 10.000 Zagreb. Pet Network International ne odgovara na anonimne zahtjeve.

 

Lista želja

Vaša košarica je prazna.

Dodajte proizvode u košaricu

Nastavite kupnju