Odgovara:
Tanja Krulc, dr. vet. med.,
Pet centar, Drvinje 1, Zagreb

P: Pročitao sam članak "Određivanje spola i parenje čančara", ali kako mi se čini kod mene je obrnuto... Prema repu manja je ženka, a veća mužjak. Možda je moguće da je manja zaista ženka, ali mlađa od 7 godina. Kad smo je našli nije bila unajboljem stanju. Kad se oporavila pustio sam je k većoj (valjda mužjak). Pročitao sam članak o parenju na wikipediji. Sve je bilo kako piše (veća je je manju grickala i sve ostalo), ali nije bilo piskutavog glasa pa sam zaključio da se nisu parile. Inače su kod djeda, udaljenog 2,5 km pa sad nisam u mogućnosti ih potpuno pratiti, možda su se i parile (20%) i mužjak nije bio grub kad ga je ženka odbila. Sada me zanima da  li  je moguće i kolika je vjerojatnost da manja kornjača

nije spolno zrela (znači mlađa je od 10 g.). Pokušat ću ga sa bratićevom ženkom pariti. Sve je isto kao i sa mojom, samo je veća.
Hvala! Marko

O: Mužjak ima tanji i duži rep, ženkin plastron (donji dio oklopa) je potpuno ravan, dok je kod mužjaka blago udubljen, kako bi mu parenje bilo lakše, odnosno kako bi bolje 'obuhvatio ženku.

Kornjače spolnu zrelost postižu između svoje četvrte i osme godine. Spolna zrelost ne ovisi samo o kornjačinim godinama, već i o načinu drzanja, odnosno uvjetima u kojima je rasla. U pogodnim uvjetima držanja, kada kornjača brzo, zdravo odrasta, brže i postaje spolno zrela.

Kornjače čančare se pare neposredno nakon zimskog sna, u lipnju. Ritual parenja izgleda tako da mužjak najprije počinje njušiti i povremeno lagano grickati ženku, nakon čega ona počinje trčati pred njim. Mužjak zna biti jako agresivan i ugrizi mu mogu biti snažni. Cijelo vrijeme mužjak se pokušava spariti sa ženkom naskakujući joj na leđa. Ukoliko ženka prihvati mužjaka, započinje parenje i mužjak ispušta zvukove nalik na pištanje. U ženki se jaja počnu razvijati ljeti i razvoj im se dovršava na proljeće. Prije krajnjeg razvoja ljuske bude oplođeno. Ženka se ne mora svaki puta pariti da bi jaja bila oplođena jer ima sposobnost čuvanja sperme u sebi do 4 godine.

Nakon parenja i oplodnje ženka počne tražiti pogodno mjesto za polaganje jaja. Najprije vrhom čeljusti počne pipati zemlju i zagrebavati zemlju prednjim nogama. Kada pronađe neko zaklonjeno, suncu izloženo mjesto u rahloj zemlji, započne stražnjim nogama kopati jamicu. U njoj odloži 3 "- 15, obično 6 "- 8 bijelih, ovalnih ili okruglastih jaja, veličine golubljih. Cijeli proces polaganja jaja, od početka kopanja, polaganja i zatrpavanja traje oko 3 sata. Nakon što zatrpa rupu, završavaju njene materinske brige.

Čančarina jaja ostaju dugo u zemlji; u idealnim uvjetima inkubacija traje izmedu 8 i 11 tjedana (60 do 90 dana), mladunci iz jaja izlaze u rujnu. Što je temperatura zraka niža, to inkubacija dulje traje. Idealna temperatura za inkubaciju je 30° - 31,5°C i u tim se uvjetima najčešće izliježu mladi miješanih spolova. Neka su istraživanja pokazala da niže temperature inkubacije rezultiraju većim brojem mužjaka, a da se kod temperatura viših od 31,5°C izliježu ženke.

Vrlo je važno osigurati životinji osnovne uvjete za život i pravilnu hranidbu.

Nastamba, tj. njene dimenzije, ovise o veličini životinja i njihovu broju, a dužina bi joj trebala biti jednaka dužini kornjače x 5 te širini kornjače x 3, pomnoženo s brojem životinja. Kao supstrat najbolje je koristiti kvalitetno sijeno, u koje se životinja često skriva i rado ga jede. Problem pri korištenju ostalih supstrata je u tome što su kornjače vrlo proždrljive te prilikom hranjenja gutaju supstrat, što izaziva začep crijeva koji može biti i smrtonosan. Ako se koristi terarij, bitno je da njegovi donji dijelovi nisu prozirni jer životinja tada stalno pokušava izići, što joj uzrokuje stres a može uzrokovati i brojne ozljede glave i udova.

Pri držanju ovih kornjača bitno je imati na umu da su im treba im puno sunca, prostora i kvalitetne zelene hrane.