Odgovara:
mr. Ljiljana Vrhovac-Uzur, dr. vet. med.,
Pet centar Drvinje 1, Zagreb

P: Htio bih kupiti smaragdnog pitona pa bi mi  trebale informacije o prehrani, veličini terarija itd. Unaprijed zahvaljujem, Dino

O: Corallus caninus pripada porodici kržljonoška (Boidae). U rodovima ove porodice obuhvaćene su najveće zmije na svijetu. To su sve redom zmije koje svoj plijen ubijaju stiskom, gušenjem. Neke vrste mogu svojom veličinom i snagom biti opasne i za čovjeka. Niti jedna vrsta iz ove porodice nije otrovna. Porodica ima ukupno 23 roda sa, koliko je do sada poznato, 88 vrsta. Ove zmije narastu do dužine od od 2-3 metra.

Što se držanja u zatočeništvu tiče posebnu pozornost treba obratiti prehrani, temperaturi i vlazi zraka.

Ove zmije se hrane relativno malim životinjama (glodavci). Imaju vrlo sporu izmjenu tvari, te bi npr. jedna 150 cm duga zmija trebala pojesti svakih 14 dana manjeg štakora.

Temperatura u terariju bi trebala danju biti 28°-30°C, a noću oko 25°C. Vlaga zraka trebala bi biti konstantno vrlo visoka, preko 70%.

U samoj nastambi bi trebali postaviti šire grane za penjanje, čime bi životinju smjestili u prostor nalik njenom prirodnom staništu. Sama dimenzija terarija može se izračunati prema okvirnoj formuli kako slijedi: duljina + širina terarija = duljina tijela zmije (+/- 10 cm).