franjo_hrgota

 
Odgovara:
Franjo Hrgota, dr. vet. med.,
Pet centar, B. Gumpca 32, Pula 

P: Kupila sam prepelice i one su već nosile jaja kod starog vlasnika, međutim kada smo ih prenijeli kod nas one ne nose jaja i to traje već nekoliko dana. Da li je u pitanju stres ili nešto drugo?

Hvala, Sabrina

O: Jedan od mogućih razloga za prestanak nesenja jaja svakako je stres zbog promjene ambijenta.

Međutim, na nesenje jaja utječu i brojni drugi faktori, poput prehrane, a naročito količina dnevne svjetlosti. U uvjetima intenzivnog uzgoja, prepelice se, kao i druga perad, podvrgavaju režimu umjetnog osvjetljenja 14-16 sati dnevno, što, uz odgovarajuću prehranu i temperaturu ambijenta, omogućuje da nesu veliki broj jaja. Ukoliko, količina svjetlosti slijedi prirodnu dnevnu oscilaciju, postoji mogućnost i da sada, kada su najkraći dani, nesenje jaja bude prekinuto. U takvim okolnostima, najintenzivnije nesenje je između 4. i 10 mjeseca. Osim toga, prepelice su, smatra se, osjetljivije na stresne faktore od svojih srodnika, kokoši.

Dodatno o prepelicama možete pročitati u ranije objavljenom odgovoru kolegice naslovljenom Ženka prepelice napada mužjaka / Preporučeni uvjeti držanja prepelica.

OZNAKE: