Odgovara:
Ines Buljan, dr. vet. med.,
Pet centar, Heinzelova 60, Zagreb

P: Molim Vas da mi odgovorite da li mužjak kanarinac star 10 mjeseci može oploditi ženku stariju od njega. Već sam ih pario i ženka je snijela 4 jajeta, leži na njima, on ih hrani. Jedno jaje je najveće i to mi nije jasno. I kako da saznam da su jaja plodna, mogu li to saznati nakon 5 dana od dana kada je ženka snijela prvo jaje?
Adnan

O: Kanarinci imaju tri do četiri legla godišnje i u svakom leglu tri do pet jaja, blijedo zelenkaste boje, sa crveno smeđim mrljama.

Kao i kod ostalih ptica, često se javlja da su jaja u početku nejednake veličine, pa Vas to što je jedno jaje veće od ostalih ne bi trebalo zabrinjavati. Oplođenost jaja inače se kod peradi prati lampiranjem (stavi se lampa ispod jajeta te se na taj način može uočiti embrio ukoliko je došlo do oplodnje), ali to nije preporučljivo jer morate micati ženku i uzeti jaje iz gnijezda pa zbog uznemiravanja postoji velika mogućnost da ženka više neće htjeti ležati na jajima.

Mladunci se izvale iz jaja za oko 13 dana, napuštaju gnijezdo nakon što dobiju perje, ali ih roditelji još neko vrijeme hrane.

Najbolji uspjeh parenja je u ožujku. Kod odabira para za rasplod prvenstveno treba paziti na zdravlje roditeljskog para, da budu bez urođenih mana, živahni, kvalitetnog perja i punih, mesnatih prstiju. Smatra se da su zelenkasti i šareni kanarinci otporniji i plodniji od kanarinaca drugih boja. Također je vrlo bitno paziti na dob - za prvo parenje je najpovoljnija druga ili treća godina života, ali kanarinci spolno sazrijevaju s godinu dana. Morate biti sigurni da oboje, mužjak i ženka, iz prvog ili barem drugog prošlogodišnjeg legla jer kasnija ljetna legla nisu potpuno sposobna za rasplod. Ženke nakon pete godine života više nisu sposobne za rasplod jer je postotak oplođenih jaja vrlo slab. Povoljno bi bilo pariti mužjaka sa jednako starom ili starijom ženkom.

Prema tome, Vaš mužjak je previše mlad i vjerojatno još spolno nezreo, te ste ih parili van sezone, tako da je vjerojatnost da su jaja oplođena vrlo mala.

Najbolje bi bilo da razdvojite mužjaka i ženku i maknete jaja i gnijezdo te čekate proljeće. Preko zime mužjaka i ženku ne bi trebalo pariti, nego ih zimi ispravno hraniti i njegovati kako bi sezonu parenja (ožujak) dočekali u dobroj kondiciji. Dobro bi bilo kada bi se tako razdvojili, da se mužjaci i ženke međusobno ne mogu vidjeti ni čuti, do sezone parenja. Za ženke je dobro da zimu provedu u nešto hladnijim prostorijama (ne hladnijim od 10 stupnjeva). Hrana za ženke trebala bi biti zrnata (repičino sjeme, konoplja, zob, tvrdo kuhano jaje dva puta tjedno, stucane ljuske jajeta). Nikako ne smijete štediti na hrani svojih ptičica jer o njihovom zdravlju i kondiciji ovisi zdravlje mladunaca.

OZNAKE: