Odgovara:
Dragan Vešović, dr. vet. med.,
Pet centar, Heinzelova 60, Zagreb

P: Šta je to tetoviranje i čipiranje štenca?
Jasna

O: Označavanje (tetoviranjem ili čipiranjem) pasa provodi se u cilju daljnje identifikacije jedinke.

Naime, tetoviranjem se na određenom dijelu tijela štenca (unutarnja strane uške ili sapi) upisuje jedinstveni broj, broj koji se dobije kada se štenac upiše u rodoslovnu knjigu.

Tetoviranje se vrši pomoći kliješta za tetoviranje i igličastih brojeva i to na takav način da se na mjesto tetoviranja prethodno nanese posebna pasta (boja) i kliještima utisne broj.

Čipiranje je postupak označavanja ljubimaca pomoću mikročipa, veličine zrna riže, koji se koristi za utvrđivanje jedinstvenog identifikacijskog broja ljubimca.

Prema Pravilniku o označavanju pasa (NN 162/03) psi oštenjeni u razdoblju od 1. listopada 2004. godine moraju biti označeni mikročipom. Broj mikročipa mora biti uveden u evidenciju ovlaštene veterinarske organizacije, odnosno veterinarske ambulante privatne prakse ovlaštene za cijepljenje pasa protiv bjesnoće. Broj propisane oznake psa mora biti upisan u Internacionalnu svjedodžbu o cijepljenju pasa (veterinarsko-zdravstvenu svjedodžbu za kućne ljubimce plave boje sa hrvatskim grbom).

Više o mikročipu i identifikaciji pomoću njega možete pročitati u mojem odgovoru ovdje.

OZNAKE: