elena-tijan1

 
Odgovara:
Elena Tijan, dr. vet. med.,
Pet centar, Škurinjska cesta 1, Rijeka 

P: Imam prugastu kornjaču staru 4 mjeseca i danas sam uočila na dnu akvarija crnu gujavicu koja se zakopava u šljunak. Mislim da je izašla iz nje, ali nisam sigurna. Inače kornjaču hranim suhom hranom za kornjače Gammarus mix račići i ribice. Što bi tom moglo biti? Je li moja kornjača u opasnosti? Mišel

O: U akvaterarijima kornjača znaju se često javiti larve različitih mušica i komaraca te detritus crvići o kojima je više pisala kolegica Silvija Havrle Lovrić, dr. vet. med. u ranije objavljenom odgovoru Crvi u akvaterariju vodene kornjače.

U većini slučajeva navedene se vrste crvića i larvi javljaju prilikom nakupljanja otpadne tvari, odnosno zbog neredovitog čišćenja akvaterarija. O njegovu pravilnom održavanju, kontroli kvalitete vode i čišćenju detaljno možete pročitati u odgovoru Kontrola kvalitete i čišćenje vode u akvaterariju kornjača kolegice Dragice Nemeš, dr. vet. med.

Što se tiče unutarnjih parazita, kod kornjača se mogu javiti različite vrste oblića, trakavica, metilja i praživotinja, ali će kornjače tada pokazivati neke znakove bolesti poput proljeva, gubitka na težini ili čak povraćanja crva. Točnu dijagnozu se postavlja na temelju pregleda fecesa za što se možete obratiti kolegama na Veterinarskom fakultetu na Zavodu za parazitologiju i invazijske bolesti. U slučaju pozitivnog nalaza veterinar će preporučiti prikladnu terapiju za Vašeg ljubimca i uputiti Vas u daljnje postupke.