Odgovara:
Silvija Havrle Lovrić, dr. vet. med.,
Pet centar, Svačićeva 61, Osijek

P: Našao sam crve u terariju vodene kornjače. Kako da ih maknem?
Josip

O: Najvjerojatnije su u pitanju tvz. detritus crvići (detritus worms). To nisu parazitski crvi, već detritivori. Detritivori - detritofagi ili saprofagi su heterotrofi koji hranjive tvari priskrbljuju konzumacijom detritusa (raspadne organske tvari). Time pridonose dekompoziciji i ciklusu hranjivih tvari. Detritus crvi spadaju u porodicu Annelidae - člankoviti crvi ili gliste  te podrazred Oligochaetae (maločekinjaši). Ti organizmi imaju 3- 4 čekinje po svakom članku ili segmentu.

Detritus crvi neprimjetno žive u podlozi akvaterarija i obično ne predstavljaju problem.

Pojavljuju se u većem broju, tj. njihova populacija se znatno uveća, kad dođe do zasićenja otpadnom tvari i tada oni napuštaju podlogu i počnu puzati po stranicama ili po površini. To se obično događa kad se stanovnici akvaterarija previše hrane ili je hrana loše probavljiva, kad je loša filtracija vode (prljavi  ili začepljeni filter), kad je čišćenje rijetko ili manjkavo, tj. kad se prilikom izmjene vode ne usisa dno akvaterarija. Sve to rezultira povećanom količinom otpadne tvari koja se raspada, a voda postane zamućena, koncentracija kisika se smanji, poveća se količina nitrita i padne pH.

Kako bi se njihov broj smanjio i držao pod kontrolom, potrebno je češće provjeravati i čistiti filter, dobro usisavati podlogu i smanjiti biootpad.

Nadam se da će Vam ove informacije biti korisne.