Odgovara:
Zdravka Rumiha, dr. vet. med.,
Pet centar, Heinzelova 60, Zagreb

P: Da li je kasno deset dana prije okota kuju cijepiti pritiv stenećaka i parlovirusa?
Hvala, Tomo

O: Kuju nije preporučljivo cijepiti tijekom graviditeta jer većina vakcina sadrže esteraze iz seruma sisavaca koje mogu biti štetne za razvoj fetusa. Najbolje je kuju cijepiti prije očekivanog parenja. Na taj način kuja će najbolje prenijeti imunitet na štence prvim mlijekom koje će proizvesti (mlijeko je posebnog sastava a naziva se kolostrum), stoga je u interesu da je razina antitijela u tom trenutku najveća moguća.

No ako nismo u mogućnosti cijepiti prije graviditeta, preporuča se cijepljenje s inaktiviranim vakcinama (mrtvim virusom), najviše dva tjedna prije poroda.

Kako ubrzo očekujete okot, preporučujem Vam da kuju cijepite nakon odbića štenaca kako cijepljenje ne bi izazvalo dodatni stres za kuju.

OZNAKE: