Odgovara:
Dragan Vešović, dr. vet. med.,
Pet centar, Heinzelova 60, Zagreb

P: Htio sam vas pitati da li se patuljasti zečevi mogu zaraziti ljudskim virusima? Da li prehlade i ostale virusne bolesti prelaze s ljudi na zečeve?
Hvala,
Mauro

O: Virusi su metabolički neaktivne i zarazne čestice koje posjeduju jednu ili više nukleinskih kiselina (DNA ili RNA, nikad obje). Nemaju stanične dijelove, već potpuno ovise o mehanizmu stvaranja energije i bjelančevina stanica domaćina. Također, ne mogu se niti razmnožavati bez domaćina, odnosno žive stanice.

Zoonoze su zarazne bolesti zajedničke životinjama i ljudima. Kad se zoonoze šire sa ljudi na životinje nazivaju se zooantropoze (za razliku od mnogo brojnijih antropozoonoza, bolesti koje prelaze s životinje na ljude). Danas je poznato preko 200. uzročnika zoonoza.

Od bolesti koje se mogu prenijeti s kunića na ljude mogle bi se izdvojiti: limfocitarni horiomeningitis, salmoneloza, pseudotuberkuloza, tularemija, pastereloza, kampilobakterioza, listerioza, trihofitoza, te neke parazitarne i gljivične bolesti. Česte su gljivične infekcije uzrokovane gljivicama Trichophyton mentagrophytes i Microsporum canis.

Što se tiče virusnih bolesti koje se mogu prenijeti s ljudi na kunića, situacija je nešto drukčija. Na većinu virusnih respiratornih bolesti, koje se pojavljuju kod ljudi, kunići nisu primljivi. Međutim, zbog mogućnosti mutacija virusa, one se ne mogu potpuno isključiti.

Najčešće se postavlja pitanje u vezi prijenosa gripe s ljudi na kuniće. Ovdje bi trebalo napomenuti kako je iznimno rijetka, gotovo nemoguća, pojava prijenosa virusa ljudske gripe na kunića i obrnuto jer su navedeni virusi vrsno specifični. Prenošenje između vrsta komparativno je vrlo rijetko, osim iznimke ptičje gripe (H5N1). Naime, kako bi bilo koji virus inficirao stanicu domaćina, mora imati mogućnost prihvaćanja na stanicu domaćina. Hemaglutinin virusa influence veže se za epitelne stanice respiratornog sustava. Određena vrsta influenca virusa može biti infektivna jedino ako se virusna poveznica (HA- hemaglutinin) može vezati za terminalni ostatak sijalične kiseline na glikoproteinima/glikolipidima stanica domaćina. Ako ne postoje pravilne veze na površini stanice domaćina, tada virus ne može inficirati stanicu. S obzirom da stanice Vašeg kunića ne posjeduju točnu vezu za virus humane influence, taj virus ne može zaraziti kunića.

Također, poznati su i slučajevi prijenosa humanog HSV-1 (Human Herpes Simplex-1) virusa na kuniće i njegove manifestacije u obliku encefalitisa kunića. Ovaj oblik prijenosa bolesti opisan je u jednom od zadnjih izdanja Vjesnika američkog veterinarskog udruženja. Prijenos ovog oblika humana virusa na kuniće, za iste skoro uvijek završava pogubno.

Zaštita pri kapljičnim infekcijama provodi se pojačanim prozračivanjem prostorija te izbjegavanjem kašljanja bez zaštite maramicom ili sl. Prije i nakon kontakta sa životinjom, odnosno njenom hranom i opremom, potrebno je temeljito oprati ruke te provoditi sve potrebne mjere u svrhu održavanja higijene i ispravnog držanja ljubimaca.

Naravno, posebnu pozornost bi trebalo obratiti na činjenicu da i ljudi mogu prenijeti neko oboljenje od jedne jedinke na drugu jedinku. Takva činjenica dodatno potencira važnost održavanja higijene.

Za sve daljnje informacije, savjetujem Vam da se obratite na Kliniku za zarazne bolesti Veterinarskog fakulteta u Zagrebu.