Odgovara:
Vladimir Kordić, d.i.a.,
Pet centar, Drvinje 1, Zagreb

P: Je li mi možete reći koja je ovo vrsta ribe na priloženoj slici? Unaprijed hvala, Nives

O: Riba na priloženoj fotografiji je zlatna velifera (Poecilia velifera) ili zlatni molly (Poecilia sphenos). Radi se o ribama vrlo sličnih zahtjeva.

Mollyji su ribe bočatih voda iz roda Poecilia, porodice živorotki. Sve ribe roda Poecilia su poularne akvarijske ribe. Sve, osim guppyija, poznate su pod imenom molly, ali se to ime koristi i u razlikovanju Poecilie sphenos od Poecilia velifere.

Mužjaci, kao i velike ženke, znaju biti agresivni prema ostalim ribama, ali ih nikada ne povrijede. Mogu se držati sa svim miroljubivim vrstama, ali ukoliko im se soli voda, treba izbjegavati ribe kojima smeta visoki salinitet.

Osnovni životni uvjeti riba ovoga roda ne razlikuju se bitnije od zahtjeva ostalih živorotki - razlika je samo u ishrani i njihovoj neobičnoj sposobnosti da izdrže veliki salinitet vode. Mollyji pored zooplanktona rado konzumiraju i hranu biljnog porijekla. Vrijeme provode čupkajući alge i zeljaste dijelove vodenog bilja. U pogledu ishrane i kemijskih parametara vode, molly i velifere imaju jednake zahtjeve.

Optimalna temperatura vode kreće se u granicama od 23 do 25°C, ali mogu podnijeti manje oscilacije temperature.