Odgovara:
Dragan Vešović, dr. vet. med.,
Pet centar, Heinzelova 60, Zagreb

P: Imam psa malamuta, star je 6 godina. S njim je bilo sve u redu, ali je odjedanput počeo neprestalno zavijati pa tako i dan i noć zadnja 3-4 mjeseca. Što je glavni razlog i mogu li to promjeniti? Hvala, Mate

O: Zavijanje predstavlja jedan od oblika komunikacije pasa. Naime, smatra se da je taj oblik komunikacije pas naslijedio još od vuka.

Zavijanje, kod pasa, najčešće predstavlja poziv na daljinu ili se dovodi u vezu s dosadom, odnosno strahom od odvajanja.

Najčešće zavijaju osamljeni psi koji traže kontakt. Osamljenost psa može biti posljedica zapostavljanja od strane vlasnika ili želje da se pridruži drugim psima, npr. kuje u tjeranju.

Poznato je da psi imaju bogat rječnik zvukova kojim mogu prenijeti različite poruke, kako pripadnicima svoje vrste, tako i svim drugim životinjama te ljudima. Tako su poznati zvukovi upozorenja, uzbuna, ugode ili niza drugih psećih emocija.

Također, zavijanje se može dovesti i u vezu s pojavom boli i određenih bolesnih stanja kućnih ljubimaca.

Na ovakav način, poprilično mi je teško pretpostaviti o čemu je riječ kod Vašeg ljubimca te Vas stoga upućujem da odvedete svog ljubimca kod veterinara. Naime, on će biti u mogućnosti, nakon kliničke pretrage, postaviti dijagnozu te prema potrebi odrediti adekvatnu terapiju.

Ako je posrijedi neki od oblika poremećaja ponašanja (osamljenost, strah od ostavljanja,...), veliki uspjeh se može postići i uz pomoć stručnjaka iz klubova za odgoj i školovanje pasa.

Također, nemojte ni zaboraviti da aljaški malamuti relativno malo laju, a poprilično često zavijaju. Zavijanje je posebno često zimi.

OZNAKE: