Odgovara:
Danijela Biban, dr. vet. med.,
Pet centar, Heinzelova 60, Zagreb

P: Molim ako možete da mi odgovorite za kavkazskog ovčara koji ima inače displaziju zglobova. Sada prije mjesec dana javila se ranica na desnom stopalu sa vanjske strane jer zna da to mijesto gricka. Doktor je dao antibakterijalni sprej i za bolove, ali to je uvijek isto i na tom mijestu i okolo počela je otpadati dlaka - inače nema gnoja nema crvenila, nego vanjska (površina kože je oštećena).
Inače jede kuhanu hranu kao piletina i riža, zatim goveđe srce i dajem mu glucosamin tablete.
Puno hvala i sve najbolje u novoj godini.
Ljubica

O: Ozljede ili rane (lat. laesio) su skup općih i lokalnih oštećenja tkiva nastalih djelovanjem nekog štetnog agensa. Prema uzroku zbog kojeg su nastale, ozljede dijelimo na: mehaničke, termičke, kemijske, električne, bakterijske, radijacijske. Prema izgledu i oštećenju tkiva rane se dijele na otvorene i zatvorene. Otvorene rane su one kod kojih je prekinuti kontinuitet kože ili sluznice, a dijele se prema uzroku na ubodne rane (vulnus punctum), posjekotine (vulnus scissum), razderotine (vulnus laceratum), razderotine i nagnječenja (vulnus lacerocontusum), ugrizne rane (vulnus morsum), nagnječenja (vulnus contusum), strijelne rane (vulnus sclopetarium, vulnus explosivum).

Svaka rana je primarno inficirana, a opći (gubitak krvi, pad opće otpornosti, iscrpljenost ...) i lokalni (količina zdrobljenog i nekrotičnog tkiva, hematomi, poremećaj cirkulacije ...) utjecaji pomažu pojavi infekcije.

Liječenje rane sastoji se u zaustavljanju krvarenja, suzbijanju boli, prevenciji infekcije, a prema potrebi i u nadomještanju izgubljene tekućine ili elektrolita.

Lokalna obrada rane podrazumijeva primarnu kiruršku obradu rane i liječenje inficirane rane.

Tehnika primarne kirurške obrade rane uključuje:

1. čišćenje i ispiranje rane;brijanje,te dezinfekciju okoline rane
2. anesteziju rane (lokalna ako je manja,opća kod opsežnijih rana)
3. isjecanje rubova rane
4. slijedi hemostaza i šivanje, postavljanje suhog povoja, imobilizacija, a zatim se aplicira tetanus antitoksin i antibiotik

Zaraštavanje rane je individualne prirode - kvalitetnije i brže je kod mladih životinja,kod dobro držanih životinja, te kod žvotinja koje su u dobroj kondiciji. Proces zaraštavanja se odvija ili reparacijom ili regeneracijom. Regeneracija je stvaranje istog odgovarajućeg tkiva na mjestu rane, a reparacija je zamjena tkiva vezivnim, ožiljkastim tkivom. Koža i sluznica imaju veliku moć regeneracije epitelizacijom, mišići ograničenu (kod malih se defekata stvore nova mišićna vlakna, a kod većih je to nemoguće).

Prema onome što ste napisali, teško mi je zaključiti radi li se o površinskoj ili dubokoj rani jer niste naveli na koji je način nastala, niti koliko je vremena prošlo od njenog nastanka (kako bih mogla zaključiti radi li se o komplikaciji zaraštavanja ili se ono odvija pod fiziološkim uvjetima). Pod pretpostavkom da je u pitanju ipak samo površinska rana, mislim da nemate razloga za zabrinutost.

Kolega je poduzeo sve da psa zaštiti od moguće infekcije, dao je analgetik (da umanji bol), a Vi mu možete pomoći stavljanjem zaštitnog ovratnika koji će ga spriječiti da liže ili gricka ranu (od čega mu je najvjerojatnije ispala dlaka).

Ovratnike možete pronaći u ljekarnama Pet centra pa Vas pozivam da nas posjetite.

OZNAKE: