Martina Petrovic


Odgovara:
Martina Petrović, dr. med. vet.
Pet centar, Heinzelova 60, Zagreb

P: Imam odraslog zamorca kojeg smo davno udomili. On je u početku bio jako miran i povučen te je stalno bio u svojoj kućici. Jeo je i pio normalno, dopuštao je i da ga izvadimo iz kaveza, nije bježao i otimao se. Kasnije, kada se već opustio skroz i izašao iz svoje kućice i dolazio do nas da uzme hranu iz ruke, shvatili smo da se zamorac ne glasa. Istražila sam na internetu da zamiji mogu sami odlučiti da se ne žele glasati. Sada je već prošla godina dana kako ga imamo i on je jako živahan, veseli se kada dođjemo i podiže se na zadnje nožice kada šuškamo hranom ili se približimo kavezu, ali još uvijek nema glasić. Otvara usta kao da skviči, ali nema glasa. Ne vidim nikakve simptome da nešto nije u redu, ali me zabrinjava što nikada nismo čuli glas. Ne znam u kakvim je uvjetima bio prije pa ne mogu reći da li je imao neke simptome ili ne. Zahvaljujem ne odgovoru i lijep pozdrav, Elda

O: O različitim zvukovima i njihovom značenju u komunikaciji zamoraca pisala je detaljno kolegica, pod naslovom Što znače zvukovi kod zamorca?


O gubitku glasa i poteškoćama s glasanjem zamoraca pisao je detaljnije  kolega, pod naslovom Zamorčić se ne glasa | Sumnja na gubitak glasa u udomljenog zamorčića starije dobi.

Budući da niste naveli bilo koji od simptoma spomenutih u priloženim odgovorima kolega, mišljenja sam kako nemate razloga za zabrinutost jer se radi o volji Vašeg ljubimca. No, naravno, ako primijetite neke od navedenih simptoma, ljubimca odvedite u veterinarsku ambulantu na pregled kako bi se dijagnosticirao problem te po potrebi poduzela odgovarajuća terapija.