Odgovara:
Franjo Hrgota, dr. vet. med.,
Pet centar, Škurinjska cesta 1, Rijeka

P: Molim vas da mi kažete sve o žabi rajčici i o uvjetima za nju.
Unaprijed zahvaljujem,
Nikola

O:  Žaba rajčica je jedna od tri vrste žaba iz roda Discophus. Potječe s Madagaskara i to sa sjevernog dijela otoka. To su kopnene žabe, a izvorni habitat im je šumsko područje. Na području sa kojeg izvorno potječu izvršena je deforestacija, međutim one su se uspjele prilagoditi životu u iskrčenim zonama i sada se mogu naći u vrtovima i na plantažama eukaliptusa.

Ipak, vrsta Discophus antongilli se službeno smatra ugroženom i trgovina s njom je zabranjena, dok se druge dvije vrste ne smatraju ugroženima.

Životni vijek žabe rajčice je 6-8 godina, a narastu do dužine 10 cm, pri čemu su ženke nešto veće od mužjaka.

Boja im varira od žuto-narančaste do intenzivno crvene, mlađe jedinke imaju nešto tamniju boju. Također, ako uvjeti držanja nisu adekvatni i odrasle žabe potamne.

Spolno sazrijevaju u dobi od 9 do 14 mjeseci.

Žive u temperaturnoj zoni 18-27°C. Potrebna im je meka podloga u koju se mogu zavući, terarij može biti kopneni u cjelini ili jedan dio može biti i vodeni. Prije svega je bitno da imaju podlogu u koju se mogu zavlačiti, a sama podloga ne smije biti previše mokra. Dobra podloga može sadržavati sjeckani hrast i lišće javora te pijesak, a može se upotrijebiti i neka druga uobičajena podloga, pri čemu treba paziti da u njoj nema rezidua kemikalija. Svjetlost treba biti prigušena.

Hrane se kukcima i beskralježnjacima.

Kada su u opasnosti, napušu se i ispuštaju ljepljivu sluz, koja može u ljudi izazvati blagu alergiju.

Parenje i polaganje jaja se odvija u kišnim periodima, a ženke polažu 1000-15000 jaja na površinu vode stajaćice.