Odgovara:
mr. Ljiljana Vrhovac-Uzur, dr.vet.med.,
Pet centar Drvinje 1, Zagreb

P: Pišem vama, jer ne znam gdje mogu saznati to što me zanima... Ako možete bilo kako pomoći, bila bih vam jako zahvalna! Uglavnom, radi se o vuku... tj. može li se za kućnog ljubimca, ili ljubimca imati vuka i ima li ga tko u Hrvatskoj? Konkretno me zanima postoji li uopće neki 'američki vuk' koji liči haskiju? Ili tako nešto... Ne znam kome da se obratim, pa bilo kakav podatak bio bi dobrodošao!
Unaprijed HVALA! Alida

O: Vuk je najosebujnija velika zvijer Europe, a kao vodeći predator važan je dio biološke raznolikosti.

Vukovi u Hrvatskoj stalno su prisutni na području Gorskoga kotara, Like i Dalmacije. Zbog svoga načina života, posebno s obzirom na prehrambenu osnovu, vuk je oduvijek bio čovjekov izravni suparnik.

Negativnom stajalištu prema vuku pridonose i predrasude, koje su posljedica nepoznavanja biologije njegove vrste. Zato je vuk danas istrijebljen u najvećem dijelu Europe, a prisutnost njegove ugrožene vrste svjedoči o vrijednosti i očuvanosti biološke raznolikosti pojedine zemlje.

Prema Zakonu o zaštiti prirode iz 1994. godine, a temeljem odredbi Pravilnika o zaštiti pojedinih vrsta sisavaca (Mammalia) (N.N. 31/95) vuk je u Hrvatskoj zaštićena vrsta, što znači da je zabranjeno svako ometanje, uznemiravanje životinja u njenom prirodnom životu i slobodnom razvoju, prikrivanje, prodaja, kupnja i otuđivanje ili pribavljanje na drugi način zaštićene životinje kao i prepariranje. Također je zabranjeno zaštićene vrste izvoziti, iznositi, te uvoziti iz inozemstva. Iznimno navedenom dopušteno je samo za znanstveno-istraživačke svrhe uz prethodno pribavljeno dopuštenje Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja. Temeljem Pravilnika o visini naknade štete počinjene nad zaštićenom vrstom kazna za ubijenog vuka iznosi 40.000 kn.

Prema procjenama stručnjaka s Veterinarskoga fakulteta u Zagrebu, u Hrvatskoj ima od 130 do 170 vukova i populacija im je sada stabilna. Prema kriterijima Svjetske zaklade za zaštitu prirode (IUCN), vukovi su zato na Crvenoj listi sisavaca u Hrvatskoj, dakle na popisu ugroženih vrsta.

Naš eminentni stručnjak iz ovog područja je prof.dr. Đuro Huber sa Zavoda za biologiju, Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

OZNAKE: