zdravka_rumiha1

 
Odgovara:
Zdravka Rumiha, dr. vet. med.,
Pet centar, Heinzelova 60, Zagreb 


P:
Akvarij je star 5mj, ima 120l atman filter, zasađeno bilje nekoliko vrsta i ribice čistace 5, barbuse 9, razbor 5, gupy 1, moly 2, platy 2, tetre kardinal 3, kuli 2 i 50 puzeva ramshor. Unazad nekoliko dana uginule su dvije ribice, moly - uzrok nepoznat bez simtoma, platy već nekoliko dana ima uvčcen trbuh, riba jede, ali ipak ugiba, molim za Vašu pomoć i savjet. Ivica


O: Uzroci uginuća u ovakvom slučaju mogu zaista biti mnogobrojni. Prije svega treba spomenuti trovanja, zatim različite bolesti, neadekvatnu kvalitetu vode ili prenapučenost. Potonje bi svakako trebalo uzeti u obzir jer se općenito smatra kako je akvarij zapremine 120l pogodan za život mnogo manjeg broja ribica, odnosno maksimalno 20 ribica. U akvarijima s gustim nasadom, kao što je Vaš, vrlo često dolazi do problema vezanih uz razne parazitarne i bakterijske bolesti, a kada se to dogodi najčešće dolazi do uginuća svih riba. Osim toga, dodatni problem može biti i greška u hranjenju odnosno davanje prevelikih količina hrane koja će također pridonijeti lošoj kvaliteti vode odnosno nakupljanju otpadnih tvari. Vrlo važno je pripaziti i na temperaturu vode, naravno ovisno o vrsti ribica, što će u Vašem slučaju biti negdje 25-27 °C.Slijedeće, treba obratiti pozornost na kvalitetu vode budući da je voda medij u kojem ribe (i akvarističko bilje) obitavaju a samim time je i najvažniji čimbenik za život istih. Općenito se osobine vode dijele na fizikalne i kemijske osobine (čimbenike). Fizikalna svojstva vode su između ostalog temperatura, boja, miris i slično. Kemijski parametri su primjerice kiselost (pH), količina otopljenih plinova (kisika, CO2,...), tvrdoća (karbonatna - sačinjavaju je karbonati i ukupna - uz karbonate, silikati i sl.) sadržaj nitrita, nitrata, ostalih mikro i makro elemenata i sl. Fizikalni čimbenici su u relaciji s kemijskim i obrnuto. Fizikalno-kemijski parametri se mogu kontrolirati testerima koji se mogu pronaći i u Pet centar trgovinama a poželjno bi bilo utvrditi barem razinu amonijaka, pH, nitrata i nitrita. Općenito o održavanju toplovodnog akvarija već je ranije opisano na Toplovodne ribice i održavanje akvarija.

Stoga Vam preporučam da najprije provjerite kemijski sastav vode (tvrdoću, pH, amonijak, nitrite i nitrate), te adekvatnost filtracije, aeracije i osvjetljenja u akvariju kako bi dobili uvid u biološku ravnotežu akvarija. Prema nalazima vrijednosti moći ćete ispraviti eventualne nepravilnosti te na taj način