Odgovara:
Dino Karakaš, dr.vet.med.,
Pet centar Heinzelova 60, Zagreb

P: Evo par pitanja. Imala sam kunića godinu dana. Na donjoj čeljusti napravio mu se tumor, osteom, te mi je veterinar rekao kako ću ga s vremenom morati dati uspavati jer će mu postajati sve teže živjeti, što sam pred par dana i morala učiniti. Bilo mi je vrlo teško, ali tumor se već proširio na usta, pao mu je zub, nije se mogao hraniti, a stolica mu je bila vrlo rijetka i ljepila se za dlaku jer se nije mogao čistiti. Iako je bio još uvijek koliko toliko živahan, nisam htjela da više pati jer pomoći nije bilo.
Moje pitanje je: koliko su česti tumori kod kunića? Znam da do toga dolazi zbog forsiranja vrsti. Kupila sam tog kunića u dućanu za životinje.

Spremam se na kupnju novog jer smatram da su to najslađa i najzanimiljivija stvorenja, a i previše mi ovaj fali, i namjeravam ga kupiti u Pet centru. Koliko ste sigurni u vaše uzgajivače? Unaprijed hvala na odgovoru. Manuela

O: Žao mi je čuti da ste ostali bez svog ljubimca. Istina je da su kunići izrazito umiljati i dragi kućni ljubimci te svakako morate kupiti novog kunića.

Nažalost, kunići kao i druge životinje i ljudi, podložni su različitim bolestima i novotvorevinama (tumoroznim tvorbama). Kunići za razliku od pasa i mačaka su tek odnedavno počeli držati kao kućni ljubimci te je i njihova posjeta veterinaru manja, tako da je nezahvalno govoriti o učestalosti pojedinih bolesti, pogotovo podložnost tumoroznim tvorbama.

Kao i kod drugih vrsta životinja, na nastanak tumora utječu faktori kao što su dob, spol ili pasminska predispozicija. Uzročnici nastanka tumora su i onkogeni virusi pa se izloženost takvim uzročnicima treba smanjiti na najveću moguću mjeru (dezinfekcija nastambi, kontakt samo sa zdravim životinjama i dr.). Pojedine pasmine - kao što je novozelandski kunić - sklonije su nastanku adenokarcinoma, ali isti je zabilježen i u ostalih pasmina kunića. Vrlo slični su podaci i za ostale neoplazme, te se sa sigurnošću ne mogu izdvojiti pasmine kod kojih bi isključili ova oboljenja.

Najčešća vrsta tumora u kunića je adenokarcinom maternice. Bolest se javlja u obliku multiplih tumora koji često metastaziraju u jetru, pluća i druge organe. Najčešće se javlja u ženki koje nisu imale leglo. Sljedeći po učestalosti su maligni limfomi(lymphosarcoma), a javljaju se u kunića starijih od 2god. Bolest se manifestira promjenama na bubrezima, jetri i slezeni. 

Činjenica je da križanjem dvije jedinke sa "lošim" genetskim kodom može rezultirati davanjem potomaka sa sličnim osobinama. Međutim, nitko ne može tvrditi i znati da li će se kod takve jedinke koja ima genetsku predispoziciju, uistinu manifestirati loše osobine ili mane. Svaki imalo ozbiljan uzgajivač će nastojati uzgojiti što kvalitetnije potomke, tj.izabrati najboljeg mužjaka i ženku za rasplod te neće dozvoliti, odnosno spriječiti će uzgoj u krvnom srodstvu i uvoditi će tzv. svježu krv u uzgoj. Naravno, govorimo o živom biću i nitko ne može davati garanciju da pojedina životinja neće oboljevati.

Prema svemu navedenom, ne postoje znanstvene osnove prema kojima bi selektirali više ili manje rizične skupine životinja.

Sve životinje koje dođu u naš dućan posjeduju svedodžbu o zdravstvenom stanju koju izdaju ovlaštene veterinarske organizacije. Nitko od nas ne zna kako će životinjica reagirati na promjenu sredine, koliki će to biti stres za nju i koliko će se brzo adaptirati na novu sredinu.

Smatram da uzgajivači od kojih dobavljamo životinje vode o tome računa jer se uzgojem bave dugi niz godina.