dragica_nemes


Odgovara:
Dragica Nemeš, dr. vet. med.,
Pet centar,Drvinje 1, Zagreb 

P: Zečevi mi svaku godinu ugibaju od proljeva, to su zečići od 1,5 mjeseca. Bih li im mogao davati ruski čaj ili sulfadimidin, to sam pročitao na internetu? Hvala, Dario

O: Korisne savjete o ovoj temi možete pronaći u odgovoru kolegice Zdravke Rumihe, dr.vet.med., naslovljenom Proljev i pravilna prehrana kunića. Prema Vašem upitu učinilo mi se da se kod Vas radi o uzgojnim kunićima, o čemu je pisala kolegica Tanja Krulc, dr.vet.med. u odgovoru Uginuće kunića - uvjeti držanja i najčešće bolesti.

Enterotoksemija se najčešće javlja kod grupno držanih kunića u uzgojima. Pojave se bakterije Clostridium, pogotovo clostridium difficile i clostridium spiroforme, koje proizvode enterotoksine. Toksin koji proizvodi clostridium uzrokuje hemoragična  oštećenja sluznice crijeva. Manifestira se kao iznenadna smrt bez znakova bolesti i vodenim proljevom koji traje 2-3 dana. Ova bolest zahvaća kuniće u bilo kojoj dobi života, ali primarno napada kuniće tek odbijene od sisanja.

U istraživanjima s Clostridium spiroforme utvrđeno je kako se klinički simptomi javljaju pri obrocima s visokom razinom škroba u obroku, dok se pri niskoj razini ne javljaju (razina vlakana ista). Mladi kunići ne probavljaju škrob učinkovito kao stariji pa dio ugljikohidrata može doći do cekuma gdje predstavlja idealan supstrat za rast patogenih bakterija. Također, mladi kunići nemaju u potpunosti razvijenu normalnu mikrofloru te imaju izrazito niski pH što također pogoduje proliferaciji Clostridium spiroforme. Upravo iz tih razloga, količina škroba se u razdoblju nakon odbića ograničava na 135g/kg suhe tvari.
 
Kod nekih drugih bolesti, poput enteritisa uzrokovanog Escherichiom coli i kod Tyzzerove bolesti, nepravilna hranidba može biti jedan od predisponirajućih faktora za razvitak bolesti.

Poboljšavanje zoohigijenskih uvjeta i pažljiv odabir hrane sigurno će imati učinak. Davanje antibiotika preporučujem na inicijativu veterinara koji je pregledao kunića jer nisu neophodni kod svih proljeva.