Odgovara:
Silvija Havrle Lovrić, dr. vet. med.,
Pet centar, Svačićeva 61, Osijek

P: Molim vas da mi objasnite koliko je opasna pojava upale pluća kod domaće krave. Kod iste je urađena intervencija veterinara, može li ostaviti kakve posledice dalje na kravu i njene kvalitete? Šta preduzimati u buduće da se ne bi ponovo javljalo? Hvala unaprijed.
Mevludin

O: Upala pluća, kod domaćih životinja i čovjeka, može biti opasna ako se ne liječi ili ako se neadekvatno liječi. Upala pluća (pneumonia) je jedna od najpoznatijih bolesti pluća koja se javlja u svih vrsta i kategorija domaćih životinja.

Radi se o upalnom procesu u manjem ili većem području plućnog tkiva, što za posljedicu ima smanjenje sadržaja zraka u plućima uz nakupljanje upalnog sadržaja, čime je otežana izmjena plinova, tj. disanje.

Upalni proces može zahvatiti samo funkcionalne dijelove pluća, gdje se obavlja neposredna izmjena plinova (tzv. alveole), pa govorimo o alveolitisu, ali isto tako može zahvatiti i potporno tkivo pluća ili tzv. plućni intersticij pa tada imamo intersticijsku upalu pluća ili pneumonitis. Ukoliko upalni proces zahvati provodni dio pluća (bronhe i bronhiole), govorimo o bronhopneumoniji.

Uzroci koji dovode do upale pluća su veoma brojni i raznovrsni, a to su najčešće virusi i bakterije pojedinačno ili u kombinaciji, ali to ponekad mogu biti i drugi mikroorganizmi, kao što su mikoplazme, rikecije ili neke gljivice.
 
Upala pluća se može javiti kao samostalna bolest ili može biti jedan u nizu simptoma u sklopu pojedinih zaraznih ili parazitarnih oboljenja (štenećak, tuberkuloza, migracija određenih parazita kroz tkivo pluća itd.).

Ukoliko je uzrok upale pluća migracija parazita, govorimo o tzv. parazitarnoj ili verminoznoj upali pluća.

Pogodovni čimbenici za razvoj upalnog procesa u plućnom tkivu su i loši uvjeti držanja životinje i to prvenstveno utjecaj hladnoće, vlage, prašine, zagušljivost nastambi zbog nedovoljnog prozračivanja, odnosno prisustva veće koncentracije amonijaka itd.

Životinja koja boluje od upale pluća prestaje uzimati hranu, depresivna je, a osnovni simptom je kašalj različite kvalitete i intenziteta, što ovisi o lokalizaciji, uzroku i starosti upalnog procesa.

Sve to prati veoma otežano i ubrzano disanje, povišena temperatura, a u težim slučajevima, vlasnik može čuti specifičan šum sličan škripanju ili struganju koji prati dišne pokrete životinje.

Sve su to znaci da se radi o veoma ozbiljnoj bolesti pri kojoj treba potražiti veterinarsku pomoć.

Nasreću, danas veterinarima stoji na raspolaganju cijela paleta kvalitetnih lijekova te brojne metode pretrage u cilju točne dijagnostike i pravilnog liječenja upale pluća.

Nepravilno liječenje, što podrazumijeva neadekvatne lijekove, nepravilnu dozu te dužinu liječenja, može dovesti do trajnih posljedica.

Ako upala pluća pređe u svoj kronični oblik, životinja može imati dišne probleme te česte akutne egzacerbacije. Takvoj životinji, a ovdje najvjerojatnije govorimo o mliječnoj kravi, slabe proizvodne osobine i kao takva postaje neprofitabilna.

Bitno je napomenuti da je oporavak nakon izliječenja dugotrajan i da je takvu životinju bitno držati u prozračnoj i toploj prostoriji te je važno davati vitaminsko-mineralne preparate kao potpornu terapiju.

Nadam se da će Vam ove informacije koristiti, a za sve ostalo se možete savjetovati s veterinarom koji je liječio Vašu kravu.

OZNAKE: