Odgovara:
Vladimir Kordić, d.i.a.,
Pet centar, Drvinje 1, Zagreb

P: Čistila sam akvarij i za tjedan dana na dnu akvarija je bilo jako puno nečeg prozirnog, smeđe boje s crnim točkicama u sredini. Zanima me što je to?
Unaprijed zahvalna, Dragana

O: Po Vašem opisu, iako je poprilično štur, može se zaključiti da se vjerojatno radi o izmetu riba koje su eventualno invadirane parazitima.

Invadiranost endoparazitima kod riba je uobičajena i javlja se u velikom postotku kod akvarijskih riba.

Duguljasti sluzavo bijelo-smeđi izmet je, primjerice, karakterističan za hexamitozu, s tim da se prilikom invadiranosti hexamitom javljaju i rupe na glavi riba.

Kako se na osnovu opisanog ne može sa sigurnošću utvrditi o čemu se radi, potrebno je pratiti ponašanje riba te po potrebi reagirati na svako odstupanje od uobičajenog ponašanja.

Za većinu endoparazita riba na tržištu ne postoje odgovarajući preparati. Moram naglasiti da endoparaziti uglavnom ne izazivaju probleme kod riba koje su u dobroj kondiciji. Ukoliko ribama imunitet opada zbog, primjerice. neodgovarajućih uvjeta držanja, stresa, bakterijskih infekcija i slično, može doći do problema vezanih uz parazite, koji dodatno iscrpljuju organizam domaćina te neposredno doprinose općoj lošoj slici takvog organizma.

Dakle, u dobrim uvjetima, s ribama u dobroj kondiciji, endoparaziti rijetko izazivaju "veće" probleme, a više štete se može napraviti neodgovarajućim tretmanom.