Odgovara:
Tanja Mutak, dr. vet. med.,
Pet centar, Drvinje 1, Zagreb

P: Imam veliki problem! Imam 4 g. staru mačku i do sada se tri puta kotila. Mačići su uvijek bili zdravi, ali kada napune tri mjeseca, nešto ih pokosi u momentu. Naime, uvečer su živahni i veseli, dakle normalno se ponašaju, ali već sljedećeg jutra nemaju snage da ustanu, nemaju apetita, tužan im je pogled, malaksali i povraćaju. Takvi su cijeloga dana i preko noći uginu. Ostalo mi je samo još jedno mače za koje se borim i molim Vas da mi kažete što da radim. Veterinari su mi rekli da jede supu i pije tekućine i ja tako i radim ali primjećujem da to nije dovoljno.
Molim Vas pomozite! Tatjana

O: Postoji velik broj bolesti koje završavaju uginućem mačića u toj dobi. Najčešće je riječ o bolestima virusne etiologije.

Najčešća od njih je panleukopenija mačaka (zarazni enteritis mačaka) poznata još kao mačićak. To je akutna zarazna bolest izazvana parvovirusom.

Infekcije u mačića vrlo su rijetke što je vjerojatno posljedica kolostralne imunosti. Bolest je najčešća u mačaka starosti 3 do 4 mjeseca ili u starijih kućnih životinja. Povračanje tekućine ili sluzi obojene sa žuči najznačajniji je simptom. Životinja je jako snuždena i brzo se razvije dehidracija uz upale oči i tup pogled. Mačke često zauzimaju tipičan zguren položaj (leđa kao u šarana). Pokazuje da je žedna, ali nije kadra piti, pa često sjedi ili leži kraj posude sa vodom. Pri palpaciji područja trbuha i tankog crijeva pokazuje izrazitu bolnost. Temperatura je povišena, 40-41°C. Temparaturni skok ubrzo prelazi u kolaps, subnormalnu temperaturu i uginuće već za 24 do 48 sati. Usporedo s porastom temperature naglo padne broj leukocita (leukopenija). Dijagnoza se temelji na kliničkoj slici, nalazu krvi (leukopenija) te činjenici da obolijevaju mlade i nevakcinirane životinje. Liječenje je simptomatsko pošto za viruse nema etiološke terapije. Rehidracija, aplikacija antibiotika i sulfonamida, antiemetika (sredstva protiv povračanja) i vitamina posebno B i C.

Slična oboljenja su gastroenteritisi druge etiologije, a za to su potrebne parazitološke i bakteriološke pretrage.

Kokcidioza (uzročnik je parazit, protozoa) koja nije baš rijetka u mladih životinja, može izazvati vrlo sličnu kliničku sliku, ali kod nje početak nije tako iznenadan.

Verminoze (invazije glistama) mogu uzrokovati sličnu kliničku sliku. Tu je za dijagnozu odlučujući parazitološki nalaz.

U Vašem pismu nema podataka da li je Vaša mačka cijepljena. Naime, mačke se cijepe protiv mačjih zaraznih bolesti i to najčešće trovalentnim cjepivom protiv panleukopenije mačaka, te zaraznih infekcija dišnog sustava: zaraznog rinotraheitisa i kalicivirusne infekcije. Mama mačka prenese imunitet na potomke koji ih štiti do 9 tjedana. Nakon tog vremena potrebno je cijepiti mačiće, nadocijepiti ih za 4 tjedna i potom svake godine jedamput revakcinirati.

Obavezno dva tjedna prije cijepljenja potrebno je obaviti dehelmintizaciju tj. očistiti mačku od glista i trakavica.

Savjetujem Vam da u svakom slučaju kontaktirate Vašeg veterinara da bi se takva uginuća ubuduće spriječila. Jedino veterinar koji obavi kompletan pregled i dijagnostički postupak na životinji može postaviti pouzdanu dijagnozu i na temelju nje adekvatnu terapiju koja će pomoći Vašem mačiću.

OZNAKE: