Odgovara:
Ivan Marić, dr.vet.med.,
Pet centar Drvinje 1, Zagreb

P: Koje su posljedice ako pas pojede preslani obrok? Romana.

O: Sol je neophodna svim živim organizmima. Koncentracija natrija i klora u organizmu toliko je bitna da više mehanizama na razini stanice održava pravilan odnos ova dva elektrolita. Koncentracija natrija je oko 30 puta veća unutar stanice, dok je koncentracija klora oko 10 puta manja unutar stanice nego izvan stanice. Ova razlika u koncentraciji elektrolita doprinosi stvaranju razlike u elektrokemijskom naboju stanične membrane što se naziva membranski potencijal

Natrij i klor sudjeluju u regulaciji količine vode unutar i izvan stanice, natrij pomaže u prijenosu nutrienata u stanicu i odstranjivanju otpadnih produkata metabolizma stanica dok klor sudjeluje u regulaciji acido-bazne ravnoteže u organizmu. Klor također sudjeluje u stvaranju želučane kiseline koja sudjeluje u probavi hrane. Smatra se da organizam u mirovanju troši oko 20% energije u svrhu održavanja odnosa elektrolita na razini stanične membrane što dovoljno govori koliko je pravilan odnos ovih elemenata bitan za organizam.

S obzirom da se većina pasa danas hrani gotovom izbalansiranom hranom za pse, posljedice nedostatka natrija i klora u prehrani su izuzetno rijetke. Deficit ovih elektrolita u organizmu puno se češće događa kao poslijedica pojačanog gubljenja elektrolita uslijed dugotrajnog proljeva i povraćanja. Zbog toga je bitno psa koji duže povraća i/ili ima proljev obavezno odvesti veterinaru.

Trovanje pasa kuhinjskom soli (natrij klorid) u pravilu se ne dešava kod pasa koji imaju na raspolaganju dovoljnu količinu pitke vode. Dok god pas ima na raspolaganju dovoljno pitke vode i nema oštećen mehanizam regulacije koncentracije minerala u organizmu, višak unešenih elektrolita natrija i klora izlučuje se putem bubrega u urinu.

Ukoliko je došlo do unosa veće količine soli u organizam, a iz nekog razloga pristup pitkoj vodi je onemogućen - koncentracija u organizmu može znatno porasti i dovesti do trovanja. Klinički znakovi trovanja su prvenstveno neurološki, grčevi, sljepoća, dehidracija kao poslijedica pojačanog mokrenja te smrt u roku 24 sata. U literaturi se navodi da je letalna doza za psa 4 grama na kilogram tjelesne težine.

OZNAKE: