vladokordic-web1

 
Odgovara:
Vladimir Kordić, d.i.a.,
 Pet centar, Heinzelova 60, Zagreb 

P: Kupujem kod vas ribice već par puta i nikako da otkrijem rješenje zašto nakon nekog vremena uginu. Naime, zanima me koliko se često hrane tropske ribice i koja im je idealna temperatura. Trenutno imam Juwel 60 akvarij i držim ih na temperaturi oko 26-28 stupnjeva i hranim ih u 8h ujutro i u 20h navečer. Da li je to dovoljno za osnovnu prehranu ribe i što bi ušlo u obzir za prehranu da malo više narastu, tj. da im se ubrza razvoj, da postanu malo veće. Hvala unaprijed na što konkretnijem i detaljnijem odgovoru.

Lijepi pozdrav, Dino


O: Postoji nebrojeno mnogo razloga zbog kojih dolazi do ugibanja akvarijskih riba. Nažalost, većina razloga je povezana s neodgovarajućim uvjetima držanja, odnosno kvalitetom vode.

Tropske ribe je dovoljno hraniti jednom dnevno. Ista količina hrane se može podijeliti na nekoliko (2-3) obroka dnevno.

Bitno je napomenuti da se kod višekratnih obroka količina hrane po jednom hranjenju mora proporcionalno smanjiti u odnosu na jednokratno hranjenje. Ribice moraju pojesti svu ponuđenu hranu unutar jedne do najviše dvije minute nakon ubacivanja hrane u akvarij. Ukoliko nakon dvije minute od hranjenja u akvariju ima nepojedene hrane, sljedeći obrok treba za toliko umanjiti dok se ne dođe do količine hrane koja je u potpunosti konzumirana u navedenom vremenskom periodu.

Nepojedena hrana (višak) predstavlja veliki problem. Naime, zbog raspada organske tvari (hrane, izmeta riba, trulog lišća i sl.) dolazi do nakupljanja toksičnih amonijakovih spojeva i njihovih produkata (nitriti i nitrati), kao i ostalih spojeva koji su štetni za ribe. Povišene koncentracije amonijaka truju ribe, a dugoročno i visoke koncentracije nitrita i nitrata (koji su nešto „manje“ toksični od amonijaka).

Kako bi se kvaliteta vode, koja ovisi o mnogim fizikalno-kemijskim i biološkim faktorima, održavala u prihvatljivim okvirima, nužno je održavati akvarij na pravilan način (redovite izmjene vode, čišćenje filtera itd). Više o tome možete pročitati ovdje.

Temperatura vode za tropski akvarij se kreće u granicama od 24°C pa sve do 30°C, ovisno o vrsti ribe.

Po pitanju rasta i razvoja riba, najvažniji čimbenik ponovno predstavlja kvaliteta vode, odnosno parametri vode koji su karakteristični za svaku vrstu (pH, GH, KH, temperatura, koncentracija toksičnih spojeva koja mora biti vrlo niska i sl.). Kada se osiguraju odgovarajući uvjeti za pojedinu vrstu, ista se uglavnom dobro razvija i raste.

Na tržištu postoji vrlo široki asortiman hrane za akvarijske ribe. Budući da ne znam koje ribe imate, ne mogu Vam preporučiti određenu hranu, ali mogu izdvojiti nekoliko njih iz aktualne ponude Pet centra kako bih ilustrirao širinu ponude:

Dajana Tablete Bottom hrana u tabletama za čistače
Dajana Carasius Gold hrana u granulama za hladnovodne ribice
Dajana Gold Colour hrana za izraženiju boju hladnovodnih ribica
JBL Spirulina - hrana za biljojedne akvarijske ribice
JBL NovoGranoColor - hrana u listićima za intenzivniju boju ribica
JBL NovoBetta - hrana za sijamske ribe borce i ostale ribe borce
JBL NovoGuppy - hrana za guppyje i ostale male akvarijske ribice
JBL NovoRed - osnovna hrana u listićima za zlatne akvarijske ribice
JBL NovoFex - sušene kockice tubifexa smrznute u vakumu – sušene
Nutrafin Hrana za ribice Max Mikro granule
Nutrafin Hrana za ribice Max Shrimp granule
Nutrafin Hrana za ribice Max Listići tubifeks
Tetra Fresh Delica Daphnies - Nagrada za ribe u gel formi
Tetra Wafer Mini Mix - Tabletirana hrana za ribe čistače i rakove

U tom „moru“ hrane Vi morate izabrati hranu koja je odgovarajuća za vrste riba koje imate.