Odgovara:
mr. Ljiljana Vrhovac-Uzur, dr.vet.med.,
Pet centar Drvinje 1, Zagreb

P: Trebaju li crvenouhe kornjače svjetlo i noću?
Gabrijela

O: Crvenouhe kornjače bi trebalo držati u uvjetima što sličnijim onima u prirodi. Ritam dana i noći održava u životinja fiziološke cikuse. To znači da im je potrebno vrijeme za odmor, hranjenje ili kretanje. Svjetlo im je dovoljno uključivati kroz dan. Obične žarulje zadovoljit će njihovu potrebu za infra crvenim spektrom svjetla, no za dovoljnu količinu UVA i UVB zračenja potrebno im je osigurati specijalizirane žarulje za gmazove, koje emitiraju pravilan spektar svjetlosti.

Ove vodene kornjačice obitavaju u toplim vodama, te im je za dobar apetit i razvoj potrebna temperatura vode od oko 25°C, što je nešto više od prosječne temperature u našim stanovima.