Odgovara:
Davorka Balantin, dr.vet.med.,
Pet centar Heinzelova 60, Zagreb

P: Već nekoliko godina moj pas ima problema s upalom uha. Svake godine tako završimo kod veterinara i uvijek ista priča... Upala uha, bris i otonazol za najmanje sedam dana, dva put dnevno, a pored naravno nekoliko tisuču slovenskih tolara za pregled, lijek...(200-300 kuna). Problem je u tome, jer u Sloveniji za Otonazol treba recept ili ga dobiješ na vet. klinici po pregledu psa. Ne znam kako je u Hrvatskoj i zato bi molio za informaciju o tome, može li se kod vas Otonazol ili neki drugi lijek za upalu uha (za psa) kupiti u ljekarni bez recepta?
Hvala za odgovor!
Nikola

O: Po pravilniku koje je izdalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva (Narodne novine broj 79/98/) lijekove mogu propisivati samo doktori veterinarske medicine, a izdavati veterinarske lijekove mogu doktori veterinarske medicine i veterinarski tehničari pod nadzorom doktora veterinarske medicine (osim gotovih lijekova koji se izdaju bez veterinarskog recepta). Lijekovi se propisuju i izdaju na veterinarski recept.
Veterinarski recept je potreban za izdavanje:

- lijekova koji podliježu ograničenjima za isporuku ili uporabu (narkotici ili psihotropne tvari)
- lijekova za životinje od kojih se proizvodi hrana
- lijekova za koje doktor veterinarske medicine mora poduzeti posebne mjere predostrožnosti kako bi se izbjegao nepotreban rizik za: ciljne životinjske vrste, osobe koje ih daju životinjama, potrošače proizvoda životinjskog podrijetla koji potječu od liječenih životinja, okoliš
- lijekova koji su namijenjeni liječenju bolesti za koje je nužno prethodno postaviti dijagnozu ili čija upotreba može izazvati učinke koji sprečavaju ili utječu na naknadno postavljanje dijagnoze i liječenje
- magistralnih pripravaka
- galenskih pripravaka

Jednim veterinarskim receptom može se propisati jedan lijek za jednu životinju ili za više životinja iste vrste koje pripadaju jednom vlasniku ili posjedniku. Veterinarski recept ima značaj isprave u dokaznom postupku. Veterinarski recept tiska se u dva primjerka u dimenzijama A5 u obliku bloka od 100 komada.

Otonazol pripada veterinarskim lijekovima koji su namijenjeni za liječenje bolesti i za koje je nužno prethodno postaviti dijagnozu, tako da ga niti u Republici Hrvatskoj nije moguće nabaviti bez veterinarskog recepta, kao niti jedan lijek za liječenje bolesti ušiju.

OZNAKE: