franjo hrgota v2

 
Odgovara:
Franjo Hrgota, dr. med. vet.,
Pet centar, B. Gumpca 32, Pula 

P: Molim Vas za pomoć, naime imam papigu tigricu, staru 3 godine. Liježe neoplođena jaja, nije nikada imala mužjaka. Do sad je izlegla preko 30. Prije dva dana se je desila situacija, da kada smo ujutru ustali vidjeli smo krv na njoj, te da je jaje zapelo na pola. Polako smo izvadili, očistili je i namazali je uljem. Ona jede, ali je bezvoljna, na dnu kaveza, nije pustila glasa dva dana. Više ne krvari.
Šta da joj damo od preparata, da joj pomognemo?
Sejla

O: Teško nesenje jaja ili nemogućnost nesenja jaja kod ptica naziva se dystocia. Do nje dolazi iz više razloga, od kojih se kao najčešći navode neadekvatna prehrana, pretilost, slaba kondicija, kontinuirano nesenje jaja, prevelika ili deformirana jaja, stres općenito, snažna vezanost za jednu osobu.

S obzirom da Vaša tigrica, kako navodite, kontinuirano nese jaja, treba poduzeti mjere da to prestane.

U tom smislu preporučuje se kombinacija mjera: dnevna izloženost svjetlu i aktivnosti ne treba biti duža od 8-10 sati, promjena pozicije kaveza, uklanjanje igračaka iz kaveza koje djeluju kao stimulans, poput ogledala ili igračaka u obliku plastičnih ptičica, uklanjanje iz kaveza materijala koji može poslužiti kao gnijezdo. Ukoliko je ptica intenzivno vezana za jednu osobu, preporuča se smanjiti interakciju i maženje jer to ptica može doživljavati kao oblik reproduktivnog ponašanja odnosno stimulans za nesenje jaja. Dodavanje vitamina i minerala u hranu, kao i korekcija eventualnih nedostataka. O tome je najbolje da razgovarate sa svojim veterinarom.

Što se tiče sadašnjeg stanja Vaše tigrice, preporučujem da je odnesete veterinaru na pregled. Ukoliko živite u Zagrebu, možete ju odnijeti na Veterinarski fakultet, gdje postoji Ambulanta za ptice,radno vrijeme:ponedjeljak, srijeda, petak 9.00-11.00 i utorak i četvrtak 16.00-18.00. Možete ih kontaktirati i telefonski: 01/2390-410. Radno vrijeme: ponedeljkom, srijedom i petkom 10-12 sati, utorkom i četvrtkom 16-18 sati, a subotom 9-11 sati.

OZNAKE: