Odgovara:
Ivana Mlinar-Gruja, dr. vet. med.,
Pet centar, Heinzelova 60, Zagreb

P: Vlasnica sam tarantule vrste avicularia avicularia. Kod mene je nepune četiri godine i zasad je sve u redu. Normalno jede, dosad se presvukla 3 puta i sve je uvijek bilo u redu. Jako volim pauke i u posljednje vrijeme razmišljam o uzgoju no ne želim ništa isprobavati sve dok se dobro ne informiram. Prema prikupljenim informacijama moja tarantula je odrasla ženka, no zanima me kako mogu biti sigurna u njen spol i godine života? Ako započnem s uzgojem na što bih trebala posebno pripaziti i kakvi su rizici, posebno kod te vrste pauka?
Unaprijed vam zahvaljujem na odgovoru i šaljem vam pozdrav! S poštovanjem, Marina

O: Dob tarantule nažalost se ne može sa sigurnošću utvrditi, a posebice u  zatočeništvu. Ponekad se veličina pauka uzima kao orijentacija o dobi, no na taj način nećemo niti približno odrediti starost pauka jer veličina pauka ovisi o uvjetima u terariju, odnosno temperaturi, vlazi,  kvaliteti i količini prehrane itd. Ako uzmemo u obzir da je Vaša Avicularia odrasla, stara oko 3-4 godine, onda je 99% mogućnost da se radi o ženki. Mužjaci su odrasli sa 1,5-2 godine, što opet ovisi o uvjetima držanja. Razlika u spolovima je očita kod odraslih jedinki iste vrste, ali su fizičkim izgledom indentični do zadnjeg presvlačenja.

Što se tiče razmnožavanja, mužjak treba biti isključivo iste vrste kao i ženka, te oboje moraju biti odrasli i spremni za parenje. Rod Avicularia ima nekoliko vrsta i neće se sve vrste križati.

Jedan od rizika prilikom parenja je da će ženka pojesti mužjaka pa iz tog razloga ženka mora biti dobro uhranjena, odnosno hraniti je dok ne počne odbijati hranu. Mužjak će poslije poslijednjeg presvlačenja napraviti mrežu na koju će položiti spermu. Nakon toga će ju uzeti u emboluse na pedipalpima ( prednji par "nogu", na kojima se kod mužjaka nalaze sekundarne spolne oznake). Embolusi izgledaju poput bodlje škorpiona. Preporuka je staviti mužjaka u nekakav transport pa zatim u terarij da se međusobno pomirišu. Ukoliko dođe do lupanja pedipalpima po podlozi ili saa strane, znači da su oboje spremni za parenje. No, ponekad ni ne dolazi do lupanja pedipalpima. Mužjak će pomoću kuka na prednjim nogama uhvatiti ženku za čeljusti, kako ga ne bi napala za vrijeme parenja. Za vrijeme parenja mužjak embolusima prenosi ženki spermu u njen genitalni otvor na trbuhu. Parenje traje nekoliko sekundi do nekoliko minuta.

Ženke nakon parenja započinju slagati kokon, nakon tri tjedna do godine dana. Arborealne vreste, kao što je avicularia kokon slažu vertikalno iznad zemlje. Kokon slažu u skrovište, no ponekad ga ne uspiju složiti pa leglo propada ili ga zbog stresa ili ako je na vidljivom mjestu, pojedu. Kokon je građen od nekoliko slojeva, u kojima pauci polažu jaja. Ovisno o vrsti iz kokona izlazi 30-2000 paukova.  Ženke nekih vrsta mogu postaviti i dva kokona. Već nakon tri tjedna u kokonu iz jajeta mogu izaći nimfe prvog stadija, koje se ne kreću niti se hrane.  Nakom presvlačenja nimfe će se početi kretati u kokonu. Nakon toga kokon se može otvoriti, a u njemu se u tom trenetku nalaze nimfe drugog stadija, koje izgledaju kao pauci, ali nemaju dlake po tijelu.

Mladi pauci mogu biti smješteni u poseban terarij ili ostati sa ženkom, no tada će nakon nekog vremena doći do kanibalizma.

Za sve ostale informacije možete se obratiti veterinarima u Pet centru.