Odgovara:
Dino Karakaš, dr.vet.med.,
Pet centar Heinzelova 60, Zagreb

P: Molim Vas da mi kažete sve o pauku tarantula.
Hvala,
Nikica.

O: Tarantule spadaju u velike pauke koji dosežu veličinu od 6-30 centimetara. Tijelo im je obraslo dlačicama koje kod ljudi mogu izazvati alergijsku reakciju. Postoji više vrsta tarantula a ovisi o podneblju Afrika, Europa, Australija, Amerika te pauci koji žive na tlu i pauci koji žive na drveću. Spadaju u beskralješnjake, tj. paučnjake i kao svi imaju četiri para nogu.

Tijelo im je obuhvaćeno tvrdom kožom koju odbacuju (presvlače se) prilikom rasta.

Hrane se zavisno od veličine, a obrok im mogu biti insekti, manji glodavci, ptice, zmije i druge manje životinje. Plijen ne trgaju i gutaju već u plijen ubrizgaju enzime koji probave i omekšaju plijen te ga potom pauk "isiše".

Noćna je životinja, što znači da je aktivna noću, a tijekom dana se sakrije i miruje (ukoliko je obasjana svjetlom) u sjeni. Kada nisu izložene direktno svjetlu aktivne su i danju, pogotovo u popodnevnim satima i predvečer.