Odgovara:
Dragan Vešović, dr. vet. med.,
Pet centar, Heinzelova 60, Zagreb

P: Molila bih Vas za savjet. Nabavila sam si kućnog štakora i mislila sam ako bude sama da će mi biti privrženija, ali kako sam dosta čitala o njima, često sam nailazila na savjete da ne bi trebali biti sami jer su naučili živjeti u zajednicama. Aktivni su noću i pred jutro i da im onda najviše treba društvo. Nisam sigurna hoću li joj moći nabavit prijateljicu jer sam i do nje dosta teško došla pa mi je palo na pamet da možda kupim hrčka ili miša, ali nisam nigdje našla je li ikako  moguća zajednica između njih. Pa bih Vas molila za savjet.
Hvala,
Maja

O: Postoje određene životinjske vrste s kojima se štakori slažu, s kojima se loše slažu i određene životinjske vrste s kojima nema suživota.

Bojim se da su među tim životinjskim vrstama, vrstama s kojim nema suživota sa štakorima, i glodavci. Naime, štakori su poprilično predatorski nastrojeni te postoji velika vjerojatnost da bi napali i pojeli manjeg glodavca, misleći pritom da je isti potencijalni plijen.

Naravno, u odnosu na gore navedeno, ponekad se mogu pronaći i izuzeci. Najčešće su izuzeci u toj činjenici da su te dvije životinjske vrste zajedno držane još od "malih nogu" te su se priviknule na zajednički suživot.

Ponekad se štakori i mogu dobro slagati s drugim životinjskim vrstama. Međutim, ovdje treba biti poprilično oprezan. Naime, slaganje štakora i njihov suživot s drugim životinjskim vrstama ovisi o životinjskim vrstama, ali i o samoj jedinki (štakoru). Naime, poznato je da se i mnogi štakori međusobno loše podnose.

Stoga, kada se pokušavaju ostvariti međusobne veze između različitih životinjskih vrsta, potrebno je pripremiti se i za neuspjeh.