Odgovara:
Dragica Nemeš, dr. vet. med.,
Pet centar, Drvinje 1, Zagreb

P: U utorak popodne smo završili kod veterinara s našom macom jer je taj dan i dan ranije bila jako mirna i povučena, slabo je jela, a par dana ranije je i povracala i imala mekaniju stolicu. Krvna slika je pokazala da maca ima jako malo trombocita. Rečeno nam je da se maca otrovala te da smo došli na vrijeme i da su šanse 50:50 da ozdravi. Maca je odmah taj dan dobila terapiju (vitamine - kalij, antibiotik). Rečeno nam je da maca treba primati tu/ sličnu terapiju sljedećih 14 dana. Maca je odmah sljedeći dan bila bolje i čini nam se da je već sada ozdravila, no i dalje je vodimo kod veterinara. Zanima nas da li je stvarno nužno da maca bude 14 dana na terapiji antibioticima i vitaminima ako je već  sada  ona  stara,  tj.

skroz je bolje? Također, zanima nas da li manjak trombocita u krvi može biti uzrokovan nečim drugim osim trovanjem? Zahvaljujemo.
Jasna & Stipe

O: Trombocitopenija (trombopenija) je pojam kojim se označava smanjen broj trombocita u krvi.

Trombocitopenije mogu biti prirođene (rijetko) ili stečene. Mogu biti primarne, gdje je trombocitopenija glavni poremećaj, ili sekundarne, kada je trombocitopenija popratna pojava uz neku drugu bolest.

Nestašica trombocitnog faktora može nastati kao posljedica oštećenja koštane srži (aplastičana anemija), a može biti i nasljedna ili čak i nepoznate etiologije.

Spontana krvarenja mogu nastati zbog patološke propusnosti endotela krvnih žila (vaskularopatije) uslijed nestašice vitamina C ili kod sepse.

Trovanja su najčešći uzrok vaskulopatija (poremećaji u propusnosti krvnih žila) i koaguloparija (poremećaji u zgrušavanju krvi).

Mačka može direktno pojesti kumarinski otrov ili da pojede uginulog miša ili štakora koji je prethodno uginuo od samog otrova. Otrovi spadaju u grupu rodenticida, tj. kumulativnih otrova  kumarina, čija je karakteristika da se nakupljanjem u organizmu sprječava sinteza protrombina, koji pak pomaže kod grušanja krvi. Javlja se manjak K vitamina koji za posljedicu ima  kapilarna krvarenja po cijelom tijelu i ako se hitno ne poduzme liječenje, životinja ugiba u teškim mukama. Ona praktički iskrvari u samu sebe.

O trovanju mačke otrovom za miševe pisala sam detaljnije ovdje.

Ukupno terapija traje 14 dana jer zbog kumulativnog djelovanja (sporo se izlučuje i sporo se razgrađuje) svaka rezidua ("zaostala") u organizmu može uzrokovati ponovne simptome.

OZNAKE: