Odgovara:
Vladimir Kordić.,
Pet centar, Drvinje 1, Zagreb

P: Molim Vas da mi napisete sve o silver sharku, njenim potrebama i prvenstveno o njenoj veličini u različitim akvarijima.
Hvala, Jovana

O: Silver shark, Balantiocheilos melanopterus (Bleeker, 1851), poznat je i kao trobojni, odnosno bala shark. Pripada porodici Cyprinidae, a dugo se smatralo da je jedini pripadnik roda Balantiochelios. Ova vrsta zapravo i nije "shark", ali zbog svog torpedastog tijela nosi taj naziv. Prirodno je raspostranjen na području rijeka Mekong i Chao Phraya na Malajskom poluotoku, Sumatri i Borneu.

Rastu do 30-35 centimetara za što im treba puno vremena.

Prirodno obitavaju u srednje dubokim vodama srednjih rijeka i jezera. Hrane se i fitoplanktonom, iako uglavnom jedu male kukce, insekte i njihove larve te rotifere.

Vrlo su popularne akvarijske ribe. Unatoč svom imenu to su uglavnom dobročudne ribe koje se mogu držati u skupnim akvarijima. Ipak, kako spadaju u omnivore rado će pojesti druga živa bića koja mu mogu stati u usta (mlađ, kozice...). Ukoliko želite imati i takve manje životinje u istom akvariju morate im osigurati adekvatan zaklon. Silver sharkove možete pronaći u bolje opremljenim dućanima za kućne ljubimce, a trba napomenuti kako mogu narasti preveliki za većinu kućnih akvarija.

Vrlo su otporne ribe koje dobro podnose promjene temperature, pH i ostalih čimbenika na koje su druge ribe obično osjetljive. pH bi trebao biti 6,0-8,0. Tvrdoća vode 5,0-12,0 dGH, temperatura 22-28°C. Silver sharkove je najbolje držati u jatima od 5 i više jedinki. Akvarij mora imati poklopac jer su silver sharkovi vrlo dobro skaču.

Vrlo mladi primjerci se mogu držati u malim kućnim akvarijima ali se to ne preporuća kada se uzme u obzir potencijal rasta, brzina plivanja, te potreba za prostorom svake jedinke. Među hobistima traje debata koliki mora biti minimalni akvarij za držanje s. sharka. Uglavnom se preporuča akvarij min. duljine od 2,5 metara, iako se negdje može naići i na podatak od 1,5 metara.

Veličina joj varira u ovisnost o veličina akvarija u interakciji s mmogim endogenim i egzogenim faktorima te se ne može izraziti jednostavnom formulom.

Svakako treba napomenuti da je u prirodi ova vrsta ugrožena te da se nalazi na IUCN-ovoj crvenoj listi, te da se primjerci za prodaju uzgajaju u zatočeništvu, većinom na Tajlandu.