Iris Pazanin


Odgovara:
Iris Pažanin, dr. med. vet.,
Pet centar, Put Mostina 8, Split

P: Molim Vas savjet u vezi bradate agame koja ima rijetku stolicu bez tragova krvi. Unaprijed hvala. Meggy

O: Pokušat ću Vam pružiti par informacija u nadi da ćemo uspjeti pomoći Vašoj agami. To je životinja koja za život treba posebne uvjete koje joj mi nastojimo pružiti. To su dovoljno velik terarij koji se za odraslu jedinku kreće u dimenzijama 90x45x45 cm, rasvjeta UVB spektra, rasvjeta koja imitira sunčevo svjetlo, grijač terarija, podloga pješćana, kamenje te biljke higrometar, termometar, posude za hranu i vodu posude za bratanje sa živom hranom. Ako svi uvjeti nisu zadovoljeni na pravi način, životinjice najčešće razvijaju  bolesti koje se ogledaju na različite načine.

Najčešće su pogreške u hranjenju. Pravilno hranjenje agame potrebno je prilagoditi dobi – u juvenilnoj fazi (kada je riječ o mlađoj životinji) to uključuje 70% proteinske hrane (cvrčci, crvi, itd.) i 30% biljne hrane, a kasnije je taj odnos obrnut također da se izbjegne debljanje. Odrasla agama bi trebala jesti jedan dan kukce, drugi biljnu hranu, a treći dan slijedi hranidbena pauza.

Također, jedna od češćih bolesti je nepravilan metabolizam kalcija i nedostatna sinteza vitamina D3, koji dovodi do malformacije kostiju  i uginuća.

Dišne smetnje mogu se pojaviti zbog nedovoljen temperature te parazitarne invazije.

Poznate su i probavne smetnje, koje ste spomenuli da ima Vaš ljubimac. Uzrok nedovoljno kompaktne stolice može biti različit, a često je riječ o pojedenim djelovima plastičnog bilja koje dovodi do začepa i ili rijeđe stolice te sistemske opstrukcije probavnog trakta.

U svakom slučaju, savjetujem Vam da ljubimca odnesete na klinički pregled kod veterinara koji ima iskustva s gmazovima. S obzirom na to da patologija gmazova iziskuje i specijalistička znanja, kontaktirati možete i kolegicu koja je educirana za liječenje gmazova i koja će sigurno pružiti odgovarajuću terapiju za oporavak vaše agamice – Maja Lukač, dr.vet.med., Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u Ambulanti za ptice i egzotične kućne ljubimce Zavoda za bolesti peradi s klinikom. Kontakt tel. 01/2390-410. Radno vrijeme: pon., sri. i pet. 9-11h i ut. i čet. 16-18h.