vladokordic-web1

 
Odgovara:
Vladimir Kordić, d.i.a.,
 Pet centar, Heinzelova 60, Zagreb 


P:
Kupio bih okomiti akvarij za tropske ribice, pa me zanima da li bi takav model akvarija štetno utjecao na ribice i zbog čega? Hvala. Erik


O: Smatram da pod okomitim akvarijem mislite na visoki, uski akvarij. Takvi akvariji nisu idealni zbog više razloga. Prvi razlog je otežana filtracija zbog visokog i uskog vodenog stupca (moguće je doskočiti stream pumpama koje svojim radom dodatno usmjeravaju vodu). Drugi razlog je rasvijeta. Visoke akvarije je vrlo teško pravilno osvjetliti. U praksi visina akvarija ne bi trebala biti iznad 60-ak centimetara.  Osim tehničkih problema koji se javljaju zbog vanstandardnih dimenzija ni ribe se u takvim akvarijima ne osijećaju dobro. Naravno da će se nekon nekog vremena ribe priviknuti na takvo stanište ali zasigurno će biti izložene pojačanom stresu za vrijeme perioda aklimatizacije (i svim negativnim čimbenicima koji su potaknuti stresom). Ukoliko u takvom akvariju želite imati živo bilje opet se javljaju problemi. Kako osigurati dovolnjo svijetla u cijelom vodenom stupcu, te na koji naćin pravlno održavati bilje i podlogu (pogotovo ako je takav akvarij “ugrađen” u zid)?


Kada ste postavili pitanje o lošem utjecaju na ribe odgovorje jednostavan. Kvaliteta vode visokih akvarija je uslijed gore navedenog lošija od akvarija iste litraže s istom opremom u standardnim dimenzijama.  Osobno sam viđao takve akvarije i to u rasponu od katastrofalno loših pa sve do vrlo lijepih. Naravno za ove posljednje je potrebno uložiti puno više sredstava, volje i znanja ali je moguće.