Odgovara:
Ivana Mlinar-Gruja, dr. vet. med.,
Pet centar, Heinzelova 60, Zagreb

P: Jesu li zapravo crvenouhe kornjače ista vrsta kao i žutouhe kornjače ili su drugačije osim po boji?
Karlo

O: Znanost koja se bavi sistematikom, odnosno klasifikacijom živih bića zove se taksonomija, no taksonomija nije isključivo ograničena na živa bića, već može obuhvaćati i klasifikaciju neživog itd. Biološka klasifikacija organizama, odnosno alfa klasifikacija, uključuje kategorije kao što su carstvo, koljeno, razred, red, porodica, rod, vrsta, a ponekad i potkoljeno, podrazred, podred, potporodica.

Taksonomija Trachemys scripta elegans (crvenouha) i Trachemys scripta scripta (žutotrbušna) je sljedeća:


Kraljestvo: Životinje
Koljeno:    Chordata (svitkovci)
Razred:     Reptilia (gmazovi)
Podrazred:  Anapsida
Red:        Testudines
Podred:     Cryptodira
SuperFamilia: Testudinoidea
Porodica:   Emydidae
Potporodica: Emydinae 
Rod:        Trachemys
Vrsta:      Trachemys scripta
Podvrsta:   Trachemys scripta elegans (crvenouha kornjača)
                  Trachemys scripta scripta (žutouha kornjača)
                  Trachemys scripta cataspilla
                  Trachemys scripta chichirive
                  Trachemys scripta dorbignyi
                  Trachemys scripta emolli
                  Trachemys scripta grayi
                  Trachemys scripta troosti
                  Trachemys scripta venusta itd.

Dakle, crvenouha i žutotrbušna kornjača pripadaju istoj vrsti, ali i ne podvrsti. Vrsta označava skup genetski sličnih jedinki, odnosno rasplodno izoliranih od drugih. Što znači da se jedinke tih populacija međusobno ne razmnožavaju sa drugim genetski sličnim vrstama ili je njihovo eventualno potomstvo neplodno. Podvrsta označava grupu sličnih individua, koje su prostorno i vremenski udaljene, a međusobnim parenjem uvijek daju fertilno (plodno) potomstvo.


Dakle, ove dvije vrste su genetski slične, ali se fenotipski razlikuju, što ih i svrstava u dvije različite podvrste.