vladokordic-web1

 
Odgovara:
Vladimir Kordić, d.i.a.,
 Pet centar, Heinzelova 60, Zagreb 

P: Ribica mi živi već 3 godine. Bila je vrlo zdrava. Prije 2 dana počela je ležati na dnu. Neće se hraniti (hranim je listićima za zlatne ribice). Akvarij ima 30 litara i sama je. Također joj ide nekakva paučina iz škrga. Imam filter. Zanima me kako joj mogu pomoći?

Unaprijed hvala, Ante


O: Promjene koje opisujete na Vašoj ribici mogu biti različite etiologije. Ipak, promjene nalik na paučinu najčešće su uzrokovane fungima, odnosno gljivicama. Bolesti koje uzrokuju gljvice nazivaju se mikoze.

Mikoze ili gljivične infekcije mogu zahvatiti površinske slojeve epiderma te dublje dijelove.

Simptomi se pojavljuju na koži i perajama, u slučaju oštećenja ili kao sekundarana infekcija nakon bakterijskih infekcija. Zaražena mjesta izgledaju kao prekrivena vatom.

Ovakve promjene su najčešće lokalizirane, a mogu se i generalizirati, no tada najčešće zahvaćaju i unutrašnje organe pa nastaju tzv. sustavne mikoze. Jako zaražene ribe se obično ne mogu izliječiti jer sporangije rastu u tkivo ribe i ošetećuju organe. Velike štete čini kod uzgajivača, jer zahvaćaju i ikru i mlađ.

Gljivice najčešće zahvaćaju oštećene dijelove tijela, a njihovo prisustvo u akvariju je sasvim uobičajena pojava, jer se tu nalazi izobilje organskih materijala kojima se oni hrane. Ribice imaju prirodni mehanizam zaštite, no problem nastaje kada se ribice ozlijede te je na taj način pristup gljivicama ili sporama slobodan.

Što je zapravo uzrok ovakvih promjena na Vašoj ribici, teško je reći. Za sada Vam savjetujem da provjerite kemijski sastav vode, osvijetljenje, filtraciju, te tretirate akvarij jednim od preparata sa širokim spektrom djelovanja, koji djeluje na gljivične, parazitarne i bakterijske infekcije poput npr. Multicure (Easy life). Osim lijeka, preporučam i vitaminske preparate, koji će ojačati imunološki odgovor ribe.