Odgovara:
Zdravka Rumiha, dr.vet.med.,
Pet centar Drvinje 1, Zagreb

P: Imam dvije kalifornijske kornjače i htjela bi ih premjestiti u veliki ribnjak u dvorištu koji nije opremljen s grijačima i filterima, pa me zanima da li bi one mogle živjeti u takvim uvjetima i da li bi se prilagodile temperaturi u toj vodi.
Unaprijed zahvaljujem! Doris

O: U prirodi crvenouhe kornjače (kalifornijske kornjače) obitavaju u jugozapadnom dijelu SAD-a, te u Meksiku. Ove vodene kornjačice obitavaju u toplim vodama, te im je za dobar apetit i razvoj potrebna temperatura vode od oko 25ºC, što je nešto više od prosječne sobne temperature.

Svakako je potrebno svjetlo s UV spektrom zračenja, kako bi se omogućila nesmetana sinteza vitamina D3 u organizmu, koji omogućuje resorpciju i transport kalcija do oklopa i kostiju. Nedostatak ovog osvijetljenja, ubrzo dovodi do avitaminoze, te ozbiljnih problema s oklopom, koji nerijetko mogu dovesti i do uginuća životinje.

Pred zimu se gmazovi u prirodi, s padom temperature, ukopavaju pod zemlju (tako ne dolazi do smrzavanja), a pri niskim temperaturama njihov metabolizam je toliko usporen (hibernacija) da životinje koriste minimalne količine energije i tako dočekaju tople dane. U slučaju da je temperatura vode tj. okoliša tek nešto niža, gmazovi postaju usporeni i prestaju jesti. Temperatura koju ove kornjače podnose iznosi za zrak oko 27ºC ljeti, a zimi ne ispod 22ºC, a temperatura vode može varirati do 26ºC ljeti, a zimi 20ºC.

U slučajevima kada je voda u akvaterariju ispod 25ºC kornjače prestaju jesti i zatvaraju oči. Oscilacije temperature mogu dovesti do ozbiljnih zdrastvenih problema. Kornjače koje žive u grijanoj vodi (25-26ºC) jednako su aktivne kroz cijelu godinu. Za uspješno držanje kornjača potrebno je uspostaviti uvjete što sličnije njihovom prirodnom staništu, odnosno osigurati odgovarajuću temperaturu vode i zraka. Vodene kornjače u prirodi hiberniraju u mulju na dnu jezera i bara, smanjujući metabolizam na miminum, a time i potrebu za kisikom. Kisik primaju preko sluznica grla i kloake. Za preživljavanje je bitno da se voda nikada potpuno ne zamrzne.

Crvenouhe kornjače u prirodi redovito hiberniraju, a da bi do toga došlo u akvaterariju trebalo bi osigurati uvjete što sličnije onima u prirodi. Umjetna hibernacija nije preporučljiva, a osobito za mlade i slabe kornjače. U prirodi dolazi do postepenog snižavanja temperature i smanjenja zaliha hrane, te dolazi do smanjenja metabolizma, a popratna pojava tomu je hibernacija. Da bi se desila umjetna hibernacija, kornjači bi trebalo uskratiti hranu nekoliko tjedana prije, jer u protivnom zaostala hrana fermentira, zbog čega dolazi do upalnih promjena na probavnim organima i smrti životinje. Sa snižavanjem temperature pada i imunološki status, pa su u toj fazi kornjače osjetljivije na pojavu bolesti. Zbog svega navedenoga proizlazi zaključak da je crvenouhe kornjače u zatočeništvu bolje držati na konstantnoj temperturi tokom cijele godine.

Crvenouhe kornjače žive u širokom klimatskom spektru, i pri niskim temperaturama u prirodi redovito hiberniraju, pa se često postavlja pitanje da li je i kornjačama u akvariju potrebno osigurati uvjete za hibernaciju u hladnom dijelu godine. U pravilu, umjetna hibernacija nije nužna i ne preporuča se mladim ili slabijim kornjačama.

Također, vrlo je bitno imati na umu i činjenicu kako ribe i kornjače mogu ići zajedno, ali se moraju poštivati neke regule; smještaj za ribe mora biti nedostupan kornjači, moraju biti zdrave jer bolesni primjerci mogu poslužiti kornjači kao hrana.

S obzirom kako se ne radi o našoj autohtonoj vrsti kornjača upitno je njezino preživljavanje u ovim uvjetima.