Josipa Car web v2


Odgovara:
Josipa Car, dr. med. vet.
Pet centar, Heinzelova 60, Zagreb

P: Dobio sam od prijatelja kozu, alpska. Smije li koza jesti suhu heljdu i bio rižu? Moja koza to jede sa guštom. Hvala!

O: Koze se hrane isključivo grubom voluminoznom hranom (paša, sijeno, silaža...) i koriste daleko veći broj hranjiva od goveda i ovaca. Žitarice (kukuruz, ječam, pšenica, zob, tritikale, raž, soja, sirak, proso) se dodaju voluminoznoj krmi kao sadržaj bogat energijom kako bi se osigurala stalna i visoka proizvodnja. Za koze je karakteristično da vole raznovrsne obroke, tj. da se hrana češće mijenja. To povoljno djeluje na apetit, ali i na proizvodnju mlijeka.

Također, koze daleko bolje koriste hranu kada im se ona daje u više manjih obroka, nego jednom dnevno.

Sadržaj hranjivih tvari u svakoj žitarici varira, a ovisi o gnojidbi i plodnosti tla, klimi, načinu čuvanja i načinu njihove prerade. Žitarice su bogat izvor energije koja je deponirana u škrobu, a siromašne proteinima, deficitarne vitaminima i nekim mineralima.

Riža spada u žitarice, a u hranidbi domaćih životinja koristi se samo riža od oljuštenih zrna.

Heljda botanički ne pripada u žitarice, ali joj je sastav i primjena slična žitaricama. Sadrži više proteina od riže, pšenice, prosa i kukuruza i bogata je esencijalnim aminokiselinama lizin i arginin. U prvom redu dolazi u obzir u tovu goveda. Pri davanju heljde, zbog fotosenzibilizirajućih tvari koje sadrži, može doći do tzv. fagopirizma – odnosno promjena na koži, osobito bijeloj, izloženoj svjetlosti.

Hranidba većom količinom žitarica u jednom obroku može dovesti do pada pH i pojave acidoze, a s njom i probavih smetnji. Kako bi se to izbjeglo prehrana mora biti raznovrsna i pravilno izbalansirana.

Za više informacija o pravilnoj prehrani koza savjetujem Vam da kontaktirate Zavod za prehranu i dijetetiku životinja Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Kolege iz navedenog zavoda biti će u mogućnosti najprikladnije odgovoriti Vam na sva pitanja vezana uz prehranu Vaše životinje. Također, korisne informacije možete naći i u odgovoru moje kolegice, objavljenom pod naslovom Pravilna prehrana koza | Preživanje.

 

OZNAKE: