dragan vesovic


Odgovara:
Dragan Vešović, dr. med. vet.
Pet centar, Heinzelova 60, Zagreb

P: Dosad sam macama davao Pratel protiv parazita, ali on sad nije više registriran u Hrvatskoj za mačke. Zanima me da li se smije davati ili postoji nešto drugo? Unaprijed zahvaljujem na odgovoru. Zoran

O: Proizvođač navedenog preparata Pratela (Lek Pharmaceuticals, DD) je registrirao i u uputstvima naveo da se isti može koristiti isključivo na psima. S tog aspekta, ne bih Vam savjetovao primjenu istoga na mačkama.

Međutim, na tržištu postoje drugi preparati koji su prilagođeni i od strane proizvođača deklarirani za primjenu kod mačaka. Tako, u ljekarnama naših centara moguće je pronaći preparate kao što su: Caniverm (Bioveta, a.s.), Prazinon za mačke (Genera),... Svi prije navedeni preparati se nalaze u slobodnoj prodaji i primjenjuju se prilagođeni tjelesnim težinama ljubimca (po naputku svakog pojedinog proizvođača).
 
Osim ovih preparata, na tržištu se nalaze i antiparazitici u obliku ampula – za vanjsku primjenu (na koži). Tako, u ponudi posjedujemo Profender (Bayer), Broadline (Merial),... Ovakvi preparati se nalaze na listi veterinarsko-medicinskih proizvoda koji se po Pravilniku izdaju isključivo na veterinarski recept. To podrazumijeva da je za njihovu prodaju potrebno prethodno pribaviti recept izdan od strane svojeg veterinara u veterinarskoj stanici i ambulanti.

 

OZNAKE: