Odgovara:
Dino Karakaš, dr.vet.med.,
Pet centar Heinzelova 60, Zagreb

P: Koji su pravilni uvjeti držanja vodenih kornjača? Da li im je dovoljna plastična posuda ili stakleni terarij? Hvala. 

O: Stakleni akvaterariji puno su praktičniji od plastičnih. Razlog je tvrdoća naše vode i taloženje kamenca po rubovima. Naime, mnogo ga je lakše ukloniti sa staklenog nego s plastičnog. Osim toga, struganjem kamenca oštetit će se plastični akvaterarij. Kornjače su između ostalog izvrsni penjači i pri tome im pomažu oštre i duge kandže, pa je njihovo penjanje i grebanje vrlo bučno u plastičnom akvaterariju.

Akvaterarij za kornjače mora biti dovoljno velik kako bi se kornjačice nesmetano kretale i plivale, što je vrlo bitno u održavanju normalne funkcije lokomotornog i mišićnog sustava, a u protivnom dolazi do problema u kretanju zbog atrofije muskulature. Ova vrsta kornjače postigne dužinu oklopa 30-35 centimetara, a ženke su nešto veće od mužjaka.

Akvaterarij za kornjače bi trebao biti veličine 120 litara za svaku kornjaču. U terariju mora biti smješten kopneni dio na kojem će se kornjače moći sunčati, a veličina kopnenog dijela ne bi smjela biti manja od dužine jednog i pol oklopa po svakoj kornjači. Vrlo je bitno da kopneni dio bude osvjetljen UVA i UVB spektrom (posebnim žaruljama koje emitiraju dnevni spektar svjetla) kako bi se odvijala nesmetana sinteza vitamina D3 u organizmu, a nadalje metabolizam i transport kalcija.

Osim navedenog potreban je grijač, kako bi temperatura bila konstanto 25 - 26ºC. Vodite računa i o filtraciji, kako bi voda što duže bila čista, jer kornjače dosta onečišćuju vodu.