Odgovara:
mr. Ljiljana Vrhovac-Uzur, dr.vet.med.,
Pet centar Drvinje 1, Zagreb

P: Moj mačak je star 2,5 godina i nikada nije primio nikakvo cjepivo. Živi u stanu sa mnom, pa me zanima da li ja mogu dobiti neke parazitske bolesti. Kada bih ga trebala cijepiti i što da mu veterinari daju kao zaštitu, svako koliko se treba cijepiti?
Hvala,
Samra.

O: Od parazitarnih bolesti u mačaka se najčešće susreće askaridoza. Askaridoza je oboljenje čiji je uzročnik u mačaka Toxocara leonina. Ona može invadirati i pse, te čovjeka.

Larva migrans je termin koji se upotrebljava za migracione larvice nematoda životinja u čovjeku, kao nespecifičnom domaćinu. Jajašca toksokara, kao i jajašca svih ostalih askarida, vrlo su otporna prema nepovoljnim uvjetima vanjske sredine. Tako npr. jajašca ostaju vitalna i na temperaturi od - 25°C. Jajašca možete u stan donijeti na obući. Ličinke glista u ljudskom organizmu nikad se ne razviju u odrasle oblike, ali putuju organima i tkivima čovjeka i pri tome ih oštećuju. Naseljavaju se u različite organe i tkiva, ponekad i u oči te uzrokuju teške poremećaje. Organizam uništi neke ličinke ili stvori oko njih čvrstu ovojnicu.

Crijevne i nametničke invazije učinkovito možemo spriječiti osobnom higijenom - pranjem ruku i izbjegavanjem dodira s nepoznatim životinjama. U cilju zaštite Vašeg zdravlja savjetujem redovnu dehelmintizaciju Vaše mačake svaka tri - četiri mjeseca. Preparate za dehelmintizaciju možete potražiti u našim trgovinama.

Druga parazitarna zoonoza je Ehinokokoza uzrokovana trakavicom Echinococcus granulosus, a prenose je psi. Do sada nije utvrđeno parazitiranje ove trakavice u mačaka. No, u mačaka parazitiraju druge vrste, manje važne za čovjeka. U mačaka parazitira Dypilidium caninum, mala pasja trakavica, u čijem razvojnom ciklusu sudjeluju buhe. Buha je posrednik u razvojnom ciklusu, a teoretski je moguće da se čovjek ako proguta buhu, invadira ovim parazitom.

Svakako je vrlo bitno istovremeno čišćenje mačaka i protiv ekto i endo-parazita. Odraslu macu možete dehelmintizirati preparatima Drontal cat, Verpanyl, Pratel, koji su obliku tableta. Preparat se po po potrebi može ponovno dati nakon 10 - 14 dana. Bitno je naglasiti da je za to vrijeme preporučljivo obavezno pranje ruku i neškodljivo uklanjanje mačjeg izmeta.

Od parazitarnih oboljenja treba svakako spomenuti i šugu. Šuga je kontagiozno oboljenje mačaka, kroničnog je toka, a karakteristična je pojava svrbeža i znatnih promjena na koži. Postoje razlike u lokalizaciji na tijelu tj. razlikuje se šuga uzrokovana šugarcima koji prodiru u kožu i ona kod koje šugarci žive na površini kože. Uzročnici se prenose direktnim kontaktom, ali i indirektno preko predmeta (npr. obuće) kontaminiranih sa peruti i krastama u kojima se nalaze paraziti. Preživljavanje uzročnika van domaćina zavisi o temperaturi i vlazi zraka, te o podlozi na kojoj se nalazi. Notoedres šuga je česti oblik ovog oboljenja koje se prvenstveno javlja kod mačaka, ali je moguće i kod pasa ili kunića. Iako vrlo rijetko, uzročnik može parazitirati i na čovjeku.

Za zaštitu mačaka od virusnih bolesti postoji više vrsta vakcina različitih proizvođača, a različite su i sheme profilakse u pojedinim slučajevima. Životinje se cijepe jednokratno ili dvokratno. U svrhu kontinuiranog održavanja visoke razine protutijela treba ih revakcinirati svake ili svake druge godine.

Vakcine za mačke su mono ili polivalentne, a pružaju zaštitu od: zarazne upale crijeva (panleukopenija ili parvoviroza mačaka), infekcije gornjih dišnih puteva, leukemije mačaka te bjesnoće.

OZNAKE: