Odgovara:
Zdravka Rumiha, dr. vet. med.,
Pet centar, Heinzelova 60, Zagreb

P: Imam ženku pitbulla staru 5 godina. Pre 2 nedelje leva strana cela joj je potekla, ne mrda uvo (levo) uopšte ni levo ni desno, oko joj se ispaklo i gornja leva usna joj se spustila oko 2 cm za razliku od desne. Ne može jesti na levu stranu uopšte i mnogo slini na levu stranu, baš kao da je aralizovana!Molim Vas da mi pomognete! Recite mi mogu li što učiniti da joj pomognem!
Hvala unapred, Trajan 

O: Prema opisanim simptomima vjerojatno se radi o paralizi glavnog živca lica, nervus facialis.

Paraliza lica može biti unilateralna ili bilateralna, može spontano nestati ili biti stalna. Može se javiti samo na jednoj strani, proći sama od sebe, a zatim se kasnije javiti na drugoj strani. Stalna paraliza može utjecati na izgled psa, ali nema osobitog utjecaja na kvalitetu života psa.

Asimetrija lica prati unilateralno oštećenje središnjeg dijela ili cijelog živca lica. Bilateralnu pak paralizu živca teže je za dijagnosticirati a zahvaćeni psi većinom samo prekomjerno sline i imaju tupi izgled lica. Kod kompletne paralize lica javlja se nesposobnost micanja kapaka, ušnih školjki ili nosnica.

Za razliku od navedenoga može se javiti i pareza lica. To je stanje kod kojeg je smanjena pokretljivost mišića lica. Klinički znakovi paralize lica ovise o lokaciji, težini i kroničnosti procesa. Kada je vidljiva pareza ili paraliza kapaka, ušnih školjki, usana i nosnica na jednoj strani radi se o unilateralnom oštećenju prednjeg dijela navedenog živca. Zatim, ako je zahvaćen srednji dio živca, pareza ili paraliza je vidljiva samo na ušima i kapcima dok paraliza stražnjeg dijela živca rezultira u parezi ili paralizi samo kapaka. Oštećenja grane živca koja inervira obraze rezultira u parezi ili paralizi samo usana i nosnica.

Kod akutne denervacije pas obično uho nosi niže na zahvaćenoj strani no kod kronične denervacije sa fibrozom mišića uho može nositi i povišeno. Također, kod akutne denervacije, usne paralizirane strane mogu visjeti a pas prekomjerno slini. Često je zahvaćen i parasimpatički dio živca što ima za posljedicu smanjenu ili odustnu produkciju suza i sline. Smanjena produkcija suza udružena sa parezom ili paralizom kapaka može rezultirati čirom rožnice. Smanjena pak produkcija sline rezultira u suhim mukozama a hrana se može zadržati u naborima obraza što dovodi do nakupljanja bakteija i komplikacija upalom.

Ako su uz navedene znakove prisutni i ataksija, hemipareza, kvadripareza ili nedostatak svjesne percepcije moguće je da se radi i o oštećenju mozga.
Uzrok paralize lica najčešće je trauma (grubo ophođenje sa psom, automobilska nesreća, operativni zahvat u blizini,...). Ne postoji specifične terapije u slučaju pareze uzrokovanu traumom osim masaže i grijanja denerviranog živca. Ako ne dođe do poboljšanja stanja nakon 6 mjeseci prognoza za oporavak je slaba.

Zatim, slijedeći česti uzrok je upala vanjskog uha. Upala uha i perforiran ili upaljen bubnjić najčešći su nalaz. Prognoza je vrlo dobra ako se na vrijeme dijagnosticira problem i liječenje provodi dovoljno dugo (3-4 tjedna).

Također je u pasa česta paraliza uslijed hipotireoidizma te idiopatska paraliza koja se dijagnosticira isključivanjem ostalih bolesti.
Zatim, treba spomenuti i neoplastične tvorbe. Iako su primarne neoplazije živca lica vrlo rijetke, neoplastični se procesi u pasa mogu javiti u strukturama srednjeg uha što uključuje i živac lica.

Svakako Vam savjetujem da posjetite svojeg veterinara koji će na osnovu općeg kliničkog i neurološkog pregleda te dodatnih pretraga (kompletna krvna slika, biokemija krvi, RTG-snimka glave,...) postaviti sumnju na dijagnozu te Vam preporučiti odgovarajuću terapiju.

OZNAKE: