Odgovara:
Ivana Mlinar-Gruja, dr.vet.med.,
Pet centar Drvinje 1, Zagreb

P: Moja 6 g. stara kći dobila je na poklon dvije zlatne ribice (Carrassius auratus auratus) duljine oko 5 cm, zajedno s akvarijem od 5 litara. Pošto ne znamo gotovo ništa o tome kako se brinuti za njih, lijepo Vas molim da mi date neke osnovne smjernice, npr. koliko često mijenjati vodu? Kakva voda mora biti (odstajala ili iz vodovoda itd.)? Na kutijici od hrane piše da svaka ribica treba na dan 5 - 6 listića hrane, a mi ne znamo što se podrazumjeva pod listićima jer su isti različite veličine? Ako sam nešto propustila pitati lijepo molim Vaše upute i savjete. Najljepša hvala,
Irena Dusak

O: Zlatna ribica (carassius auratus) član je porodice šarana i danas je najčešći stanovnik akvarija. Jedna je od prvih "udomaćenih" vrsta riba.

U prirodi može maksimalno narasti do dužine od 50 - 60 cm, a maksimalna težina je 3 kg, iako su ti primjerci vrlo rijetki, te najčešće narastu do polovine tih dimenzija (a držane u akvarijima najčešće do max 15-ak cm).

Zlatna ribica izvorno živi u rijekama, jezerima i mirnim vodama do dubine 20 m. Temperatura vode u kojoj može preživjeti je u prilično velikom rasponu, između 0 i 41°C. U akvariju temepratura ne bi trebala prelaziti 26°C (osim za vrijeme liječenja), jer dolazi do ubrzanja metabolizma i uginuća.

Jelovnik im se sastoji od račića, kukaca i vodenog bilja, a ribice u akvarijima najčešće se hrane gotovom hranom u kojoj su hranjive tvari posebno izbalansirane. U našim trgovinama postoje specijalne gotove hrane za zlatne ribice. Zlatne ribice se hrane 1-2 puta na dan u vrlo malim količinama. Sve ono što padne na dno je višak, te predstavlja otpad koji dodatno onečišćuje vodu.

Riba će veselo pojesti svu hranu koju joj stavite na raspolaganje, što može dovesti do prenajedenosti (ako je prečesto ili previše hranite), a u težim slučajevima i do začepa crijeva i vrlo bolne smrti. Zlatna ribica također ima određen pojam o vremenu pa tako i u akvarijima može prepoznati kada je vrijeme hranjenja, što možete vidjete po njenoj uzbuđenosti kada se pojavite vi kao njen hranitelj.

Najveću popularnost u akvaristici zlatne ribice duguju svojoj otpornosti i izdržljivosti. Zlatna ribica je hladnovodna riba, pa može preživjeti u akvariju bez grijača. Za svaku ribicu potrebno je osigurati 1-2 litre vode na svaki centimetar dužine, čija količina raste s veličinom ribice.

Voda se mijenja ovisno o uvjetima u akvariju, pa ako imate filter, vodu nećete mijenjati tako često. Čestim mjenjanjem vode narušavamo i čitav biološki medij u akvariju, što može djelovati vrlo stresno za ribice, te rezultirati pojavom bolesti.

Ribica filtrira vodu kroz svoje tijelo i to u količini dva puta većoj od svoje veličine. Isto tako izbacuje iz organizma onoliko mokraće koliko je isfiltrirala vode. Pa stoga možete zamisliti koliko to zagađenje predstavlja za tako mali akvarij.

Svakako ribice smjestite u veći akvarij, s adekvatnom filtracijom, a vodu prije stavljanja pripremite sredstvima za pripremu vode koje možete nabaviti u našim trgovinama. Takva sredstva vežu klor i teške metale, te na taj način umanjuju stres u ribica. Voda mora biti dovoljno obogaćena kisikom pa je preporučljivo imati i pumpu za zrak. Ako u akvariju postoje filtracija i pumpa, voda se ne mora često mijenjati, a ovisno o veličini akvarija mjenja se samo 1/3 vode svaka 2 - 3 tjedna.

Ribici je isto tako vrlo važno osigurati i dovoljnu količinu dnevnog svjetla (oko 12 sati dnevno). Osvjetljenje mora odgovarati veličini akvarija, te akvarij ne smije biti izložen sunčevom svijetlu, jer u suprotnome dolazi do bujanja algi. Akvarij također nije dobro staviti na zatamnjeno mjesto na kojem nećete moći pratiti što se unutra događa.

Isto tako, akvarij ne treba staviti blizu radijatora jer će tada dolaziti do promjene temperature, što bi za ribice moglo biti pogubno.

Kako sam već navela da zlatne ribice mogu preživjeti u ovećem temperaturnom rasponu, optimalna je temperatura vode u akvariju oko 20 do 22°C. S vremena na vrijeme treba obratiti pozornost na kemijski sastav vode i to testovima koji će na dati uvid o stanju akvarija, odnosno o količini nitrata, nitrita i amonijaka, tvrdoći vode itd. Ovo testiranje možete obaviti specijalnim testovima koje možete nabaviti u našim trgovinama.

Životni vijek zlatnih ribica u prirodi je i do deset godina, a u zatočeništvu (akvariju) od tri do pet godina.

Sve dodatne informacije možete dobiti u trgovinama pet centra od akvarista.