Odgovara:
Vladimir Kordić, d.i.a.,
Pet centar, Drvinje 1, Zagreb

P: Imam 2 pajčolanke, koju mi hranu za njih možete preporučiti jer kad vidim koliko vrsta i proizvođača ima, ne znam što bih odabrao. Trenutno ih hranim JBL listićima. Hvala,
Danijel

O: Kako ste i sami primjetili, na tržištu postoji veliki broj različitih proizvođača i vrsta hrane.

JBL-ovi listići za zlatne ribice su vrlo dobar odabir.

Kod hrane za ribice nisu jasno izraženi segmenti po kvaliteti hrane kao kod, primjerice mačje i pseće hrane, ali ipak okvirno možemo govoriti o vrlo kvalitetnoj hrani, kao što je primjerice Nutrafin i JBL (rang psećeg superpremiuma), Tetra (premium) ili primjerice Dajana pet koja nudi izvstan omjer uloženo-dobiveno.

Sva hrana za ribe koja se stavlja na hrvatsko tržište mora prilikom ulaska u zemlju proći vrlo kompliciranu proceduru te mora biti praćena odgovarajućim dokumentima ("health certificate"). Osim navedenog, hrana se prilikom istovara nasumično uzorkuje i testira u za to ovlaštenim laboratorijima, kako bi se osiguralo da je sva hrana za ribe koja se stavlja na tržište zdravstveno ispravna.

Ukoliko Vaše ribe rado prihvaćaju hranu koju im sada nudite, nema razloga mijenjati je.