Odgovara:
Tanja Krulc, dr. vet. med.,
Pet centar, Drvinje 1, Zagreb

P: Pročitao sam da preporučate odnijeti životinju na Veterinarski fakultet da bi se ustanovio točan uzrok smrti. Koliko dugo može proći od uginuća da bi se išta moglo otkriti i koliko to košta? Nisam u Zagrebu, ali mi je stalo do toga da saznam zašto je moja kanadska vjeverica uginula da ne ponovim istu grešku s novom (ukoliko se radilo o mojoj pogrešci).  Ivan

O: Obdukciju treba obaviti što je moguće prije nakon uginuća. U protivnom, postmortalne promjene mogu otežati patomorfološku sliku, a s time i patoanatomsku dijagnostiku.

Ova napomena posebno vrijedi za toplije godišnje doba i u slučajevima posebnih uzroka smrti (npr. gušenje).

U slučaju nejasnog ili negativnog obdukcijskog nalaza, radi rješenja dotičnog slučaja, odnosno postavljanja etioliške dijagnoze, potrebno je izvršiti druga pomoćna laboratorijska ispitivanja. U tu svrhu služi materijal uzet s leša za patohistološku, bakteriološku, parazitološku i kemijsko-toksikološku pretragu.

Za ostale informacije možete kontaktirati Zavod za veterinarsku patologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, Heinzelova 55, telefon 01/2390-111.

OZNAKE: