Odgovara:
Ivana Mlinar-Gruja, dr.vet.med.,
Pet centar Drvinje 1, Zagreb

P: Imam šverte godinu dana koje sam ja uzgojio bez grijača i filtera. Prije par dana sam kupio grijač, filter, molije, platije i gupije i stavio sve u akvarij sa švertima. U par dana mi je uginulo nekoliko šverta i 1 moli čim sam ga stavio u akvarij. Da li je kriv grijač ili se te ribe ne stavljaju u isti akvarij?
Hvala. Dominik.

O: Ribice koje borave u Vašem akvariju, mogu živjeti zajedno. To su toplovodne ribice i svakako ima je potreban grijač. Temperatura mora iznositi oko 25-27ºC. Grijač se odabire s obzirom na veličinu akvarija.

Uginuća Vaših ribica najvjerojatnije su uzrokovana naglim porastom temperature vode. Temperatura se mora povećavati postepeno, 1-2ºC dnevno. Nagle promjene temperature, unos novih ribica u akvarij, prenapučenost akvarija itd., dovode do stresa, pada imuniteta i pojave bolesti. U Vašem slučaju, ako ribice nisu bile u karanteni prije unosa u akvarij, ne može se isključiti ni pojava infekcije. Infekcije mogu biti bakterijske, virusne, gljivične i parazitarne i ne moraju biti klinički manifestne.

Prije unosa ribica svakako ih treba staviti u zasebni karantenski akvarij, te ih možete tretirati preventivno sa sredstvima širokog spektra djelovanja.

Filter postoje biološki aktivan tek nakon minimalno 7 dana rada u akvariju.

Pomor ribica do 20% u prvim danima boravka u akvariju smatra se prihvatljivim.