vladokordic-web1

 
Odgovara:
Vladimir Kordić, d.i.a.,
 Pet centar, Heinzelova 60, Zagreb 

P: Imam akvarij od 270 litara i testerom sam ustanovio da ima viška nitrata. Kako da ustanovim višak nitrata? Da to uradim  mijenjanjem vode ili preparatom Tetra nitrate minus ili možda postoji neki drugi način? Toni

O: Nitriti i nitrati su raspadni produkti amonijaka koji se iz tijela ribe izlučuje organskim otpadom. Nitriti i nitrati su krajnji produkt raspada amonijka. Kako je njihova relativna masa veća od relativne mase vode koncentracija je najviša na dnu akvarija. Zbog toga je potrebno vršiti redovitu izmjenu vode u akvariju i to usisavanjem vode s dna.

U akvarijima koji su gusto zasađeni biljem „problem“ s navedenom spojevima nije toliko izražen budući da bilje troši dio dušika („N“) za svoje potrebe. Redovnom izmjenom vode i pravilnim održavanjem filtera koncentracija NO2 i NO3 se može držati pod kontrolom. U praksi koncentracija nitrata nikada ne bi smjela prijeći 50 ppm, a nitriti su nepoželjni i u najmanjoj koncentraciji.

Dakle, osim bilja i redovnog održavanja akvarija, na tržištu postoji veliki broj preparata koji su deklarirani kao „ubojice“ nitrita i nitrata poput navedenog Tetra nitrate minusa. Različiti preparati imaju svoje prednosti i nedostatke, ali ni jedan od njih Vas ne „oslobađa“ od obaveze redovne izmjene vode. Korištenjem kemijskih preparata možete popraviti kvalitetu vode i produljiti interval između redovnih izmjena, ali u principu su one i dalje nužne.