zdravka_rumiha1


Odgovara:
Zdravka Rumiha, dr. vet. med.,
Pet centar, Heinzelova 60, Zagreb 

P: Pomiješao sam 3 hladnovodne ribe s 25 gupija u akvarij i čini mi se da ima sve manje tropskih gupija pa me zanima je li moguće da su ih hladnovodne ribice pojele.

Hvala, Antonio

O: Guppy i ostale male šarene ribe većinom spadaju u skupinu takozvanih "toplovodnih riba" te ih nije preporučljivo miješati s hladnovodnim ribama. S hladnovodnim ribama je prema tome, najbolje kombinirati pajčolanke, ranchue, teleskope, ryunkine i ostale ribe koje spadaju u istu skupinu. Karakteristika nabrojanih riba je da se najbolje osjećaju pri temperaturi vode od 18-20°C, iako podnose i više kao i niže temperature.

Ipak, visoke temperature za hladnovodne ribice nisu preporučljive jer se na taj način ubrzava metabolizam ribica i skraćuje se njihov životni vijek. Treba imati na umu i da je voda povećane temperature siromašnija kisikom.

Općenito, pak, o držanju toplovodnih akvarija možete pročitati u već ranije objavljenom odgovoru Toplovodne ribice i održavanje akvarija.

Što je dovelo do smanjenja broja Vaših gupija, nažalost, nije moguće točno navesti.

Naime, niste naveli koliki akvarij posjedujete, a ovo je važno iz razloga što je mogući potencijalni uzrok pojavi - akvarij premalene zapremine. Općenito se smatra kako je po cm ribice potrebno osigurati 1 i pol litru vode u akvariju pa bi stoga Vaš akvarij trebao biti minimalne veličine od oko 60-70 litara. Ukoliko to nije slučaj, uzrok pojavi je zasigurno premali životni prostor koji dovodi do pojave agresivnosti među ribicama.

Sljedeće, niste naveli osnovne parametre akvarijske vode (temperatura, pH, gH, i sl.), u ovom slučaju prvenstveno temperaturu vode koja, ako je preniska za potrebe ribica vrste guppy (oko 25°C uz dobru filtraciju) može dovesti do njihova uginuća te kanibalizma tijekom noćnih sati. Osim navedenoga, i drugi parametri, odnosno općenito kvaliteta vode mogući je uzok uočenoj pojavi u Vaših ribica.

Prilikom uređenja akvarija potrebno je paziti koje se ribe i biljke mogu kombinirati te ovisno o odabiru slijediti preporučene vrijednosti parametara kvalitete vode. Dobrim izborom vrsta ribica, te pravilnim omjerom ribica i biljaka postiže se biološka ravnoteža u akvariju.

Svakako za početak pokušajte uskladiti osnovne parametre vode s preporučenim vrijednostima, a za dodatan savjet se možete obratiti iskusnim akvaristima u Pet centar trgovinama.