Odgovara:
mr. Ljiljana Vrhovac-Uzur, dr.vet.med.,
Pet centar Drvinje 1, Zagreb

P: Nerita puža držim u akvariju s molijima, gupijima i neonkama. Puž nese jaja iz kojih se ništa nije izleglo od kada sam ih primjetio tj. 9 dana. Da li da ih skinem sa stakla ili da ih ostavim tamo? Tu mojim mukama nije kraj. Svaki tjedan mi ugine jedna riba. Ovo su "životni uvjeti" koji vladaju u mom akvariju: temperatura vode je 28°C, ribe hranim 3 puta dnevno, mikro filter je uključen, pumpa za zrak svoj posao obavlja 24 sata dnevno. Hvala. Antonio

O: Puževi su dvospolci ali ne mogu sami sebe oploditi, stoga jajašca koja ste našli mogu biti i neoplođena.

Kako ste naveli da je puž samo jedan, a želite li da se množi, u akvariju treba biti više puževa (kako bi došlo do oplodnje). Vrijeme inkubacije pužjih jajašaca ovisi o mikroklimatskim uvjetima, pa to može trajati i do 2 tjedna. Jajašca u akvariju ostavite na staklu gdje ste ih našli.

Uz uvjete u akvariju koje ste naveli, značajna je i kvaliteta vode. Zato je treba kontrolirati i prema rezultatima, ako je potrebno, mijenjati njene parametre.

Preporučujem Vam da za ova mjerenja koristite npr. "Aquavital multistic" brzi test za akvarijsku vodu kojim možede odrediti pH, ukupnu tvrdoću, karbonatnu tvrdoću, te količinu nitrita i nitrata.

U akvarijskoj vodi mogu se nakupiti i toksini koji nastaju razgradnjom organskog otpada. Nitriti i amonijak mogu biti vrlo toksični za ribe, čak i u malim količinama. Pojavu toksina ćete izbjeći ako broj riba bude u skladu s veličinom akvarija (okvirno je za 1cm ribe potrebna 1l vode), te bude li sustav filtriranja učinkovit. Redovito mijenjajte vodu (10% tjedno). Pri izmjeni vode koristite neko od sredstava za pripremu akvarijske vode ("Aqutan", "Aquasafe"). Ponudite Vašim ribicama multivitaminski pripravak kojim će ojačati imunitet, a isto tako povećati apetit i potaknuti rast.